Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf 3. Ünite: Kur’an-ı Kerim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması din ve hayattır. Bu ünitede Kur’an-ı Kerim’in tanımı, iç düzeni, temel özellikleri ve ana konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerin; Kur’an-ı Kerim’in iç düzenini çözümlemeleri, temel konuları hakkında bilgi toplamaları, ana konularını sınıflandırılmaları amaçlanmaktadır. Kevser suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır..

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

3. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.5.3.1
Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in iç düzenini merak ederek (E1.1) çözümlemeleri için Kur’an-ı Kerim görseli verilir ve bu görseli tanımaları sağlanır (OB4). Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili ayet, sure ve cüz kavramları belirlenir. Kur’an-ı Kerim’in iç sayfalarından görseller verilerek ayet, sure ve cüz kavramları hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin ayet, sure ve cüz kavramları arasındaki parça-bütün ilişkisini belirlemeleri istenir.

DKAB.5.3.2
Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında sistematik olarak (E3.7) bilgi toplamaları için onlara “Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında ayet ve hadisler belirlenir. Öğrencilerin belirlenen ayet ve hadislerden yararlanarak Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bilgi toplaması sağlanır. “Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri çözümlenir ve bu özellikler; iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi şeklinde listelenir (OB1). Öğrencilere vicdanlı (D9.1), doğru ve güvenilir (D6.2) olmak hakkında bilinç kazandırılır. Dürüstlük ve merhametle ilişkili ayet örnekleri verilir. Bu ayetlerden hareketle örnek olaylar verilerek öğrencilerin sınıfta fikir paylaşımında bulunmaları sağlanır. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleriyle ilgili elde ettikleri bilgileri öğretmenleriyle birlikte değerlendirerek doğrular ve afiş, broşür, pano, duvar gazetesi gibi yollarla kaydeder.

DKAB.5.3.3
Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’in ana konularını sınıflandırmaları için onlara “Kur’an-ı Kerim’in ana konuları hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in ana konularını yorumlamaları istenir (OB1). Kur’an-ı Kerim’i bireysel ve toplumsal hayatı tüm yönleriyle ele alan ilahi bir kitap olarak belirlemesi sağlanır. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları bölümlere ayrılarak tasnif edilir. İnanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar olarak listelenir. İnanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar Kur’an’ın ana konuları olarak ayrıntıya girilmeksizin açıklanır.

DKAB.5.3.4
Öğrencilere “Kevser suresi hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Kevser suresinin içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Kevser kelimesinin bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına geldiğinden bahsedilir. Allah’ın (cc) Hz. Peygamber’e pek çok nimet verdiğine, bu nimetlerden birinin de Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren Hz. Fatıma (ra) olduğuna değinilir. Kevser suresi hakkında bilgi verilirken surenin Mekki-Medeni ayrımı, ayet sayısı ve Kur’an-ı Kerim’deki sıralaması gibi konulara değinilmez. Kevser suresinin doğru telaffuzunu öğretmek için öğrencilerin genel ağ araçlarını tanımaları ve kullanmaları sağlanır. Kevser suresini dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) surenin doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu sureyi kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Surenin anlamı incelenir. Surenin anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak sure değerlendirilebilir. Öğrencilerin surenin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Kevser suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.5.3.1. Kur’an-ı Kerim’in iç düzenini çözümleyebilme
a) Kur’an-ı Kerim’in iç düzenini inceler.
b) Ayet, sure ve cüz arasındaki ilişkileri belirler.

DKAB.5.3.2. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bilgi toplayabilme
a) Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri konusunu araştırır.
b) Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bilgi toplar.
c) Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.

DKAB.5.3.3. Kuran-ı Kerim’in ana konularını sınıflandırabilme
a) Kur’an-ı Kerimi, hayatı tüm yönleriyle ele alan bir ölçüt olarak belirler.
b) Kur’an-ı Kerim’in ana konularını bölümlere ayırır.
c) Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tasnif eder.
ç) Kur’an-ı Kerim’in ana konularını listeler.

DKAB.5.3.4. Kevser suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Kevser suresini ve bu surenin anlamını okur.
b) Kevser suresinin anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Kevser suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Bir Sure Öğreniyorum: Kevser Suresi

Anahtar Kavramlar ayet, cüz, kıssa, sure

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr