Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf 1. Ünite: Allah İnancı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması inançtır. Ünitede İslam dininin temeli olan Allah (cc) inancı konusu ele alınmaktadır. Öğrencilerin; evrendeki mükemmel düzene ilişkin akıl yürütmeleri, bu düzeni fark ederek Allah’ın (cc) varlığı ve birliği hakkında gözleme dayalı tahminde bulunmaları, tevhit kavramı ve Allah’ın (cc) güzel isimleri hakkında kaynaklardan bilgi toplamaları amaçlanmaktadır. İhlas suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.5.1.1
Konuya başlamadan öğrencilerin önceki bilgileriyle ilişki kurmaları ve öğrenme stratejisi geliştirmeleri (SDB1.1) amacıyla çevrelerindeki düzen hakkında merak ettikleri soruları sormaları (E3.8) sağlanır. Konuyla ilgili sorular öğrencilerin defterlerine yazdırılır. Öğrencilerden evrendeki mükemmel düzene ilişkin gözlem yapması istenir. Derste öğrencilerin gözlemlerini özgür ve bağımsız olarak ifade etmelerine (D11.2) imkân tanınır. Bunun için öğretmen tarafından Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) gece gündüz, mevsimler, su döngüsü gibi tabiat olaylarıyla ilgili görseller belirlenir. Öğrencilerin bu görsellerdeki tabiat olaylarını algılamaları ve tanımaları sağlanır. Öğrenciler, bu görselleri yorumlar ve tabiat olayları hakkında akıl yürütür (OB4). Bu sayede sistematik olarak (E3.7) evrendeki düzeni kanıtlayan örüntüler bulması ve bu düzeni içeren genellemeler yapması sağlanır. Bunun için öğrencilerden kavram haritası hazırlamaları istenilebilir.

DKAB.5.1.2
Evrendeki mükemmel düzenin nasıl oluştuğu sorusu sorulur. Gerçek hayattan verilen örneklerden hareketle varlıkların mutlaka bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğu vurgulanır. Öğrencilerden evrendeki mükemmel düzenle ilgili gözlemlerini Allah’ın (cc) varlığı ve birliği ile ilişkilendirme- si istenir. Öğrencilerin konuyla ilgili eleştirel düşünmesi (E3.10), kendisinden ve çevresinden hareket ederek insanların bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu fark etmesi (SDB1.1) için öğretmen rehberliğinde bir tartışma ortamı oluşturulabilir (E3.4).Tevhit kavramı ele alınır. Öğrencilerin her şeyin Allah (cc) tarafından yaratıldığı bilgisine ulaşması sağlanır. Konuyla ilgili ayetlerden ve hadislerden öğrenci seviyesine uygun örnekler verilir. Tevhidin İslam’ın inanç esası olduğu yargısına öğrencilerin ulaşması için etkinlikler yapılabilir.

DKAB.5.1.3
Öğrencilere “Allah’ın (cc) güzel isimlerinden hangilerini duydunuz?” sorusu sorulur. Öğrenciler esmayıhüsnanın anlamını ve merak ettiği (E1.1, E.1.2) isimleri araştırır. Bu isimlerden başta Rahman ve Rahîm olmak üzere Alîm, Kadir, Semi ve Basir hakkında bilgi toplar. Ayetler ve hadisler yoluyla ulaştığı bilgileri doğrular ve defterine yazarak bunları kaydeder. Besmele açıklanır. Günlük hayatta besmelenin sıklıkla kullanıldığı yerler örneklendirilir. Rahman ve Rahîm isimlerinin Allah’ın (cc) yarattıklarına karşı merhametli olması anlamına geldiği vurgulanır. Etkinlikler yoluyla varlıklara şefkatli davranmanın (D9.2), insanı ve doğayı sevmenin (D9.3) gerektiğini öğrencilerin fark etmesi ve bunları davranışlarına yansıtması sağlanır (SDB1.1). Bunun için öz değerlendirme formu kullanılabilir.

DKAB.5.1.4
Öğrencilere “Ihlas suresi hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Ihlas kelimesinin anlamı açıklanarak Ihlas suresinin içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Ihlas suresi hakkında bilgi verilirken surenin Mekki-Medeni ayrımı, ayet sayısı ve Kur’an-ı Kerim’deki sıralaması gibi konulara değinilmez. Ihlas suresinin doğru telaffuzunu öğretmek için öğrencilerin genel ağ araçlarını tanımaları ve kullanmaları sağlanır. Ihlas suresini dinlemek üzere Diyanet işleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) surenin doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu sureyi kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Surenin anlamı incelenir. Surenin anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak sure değerlendirilebilir. Öğrencilerin surenin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Günlük hayatta Ihlas suresinin okunduğu yerler örneklendirilir. Öğrencilerin Ihlas suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.5.1.1. Evrendeki mükemmel düzene ilişkin tümevarıma dayalı akıl yürütebilme
a) Evrendeki mükemmel düzene ilişkin gözlem yapar.
b) Evrendeki mükemmel düzenle ilgili örüntüler bulur.
c) Evrendeki mükemmel düzenin oluşumuna dair genellemeler yapar.

DKAB.5.1.2. Evrendeki mükemmel düzeni gözlem yoluyla fark edip Allah’ın (cc) varlığı ve birliğini gözleme dayalı tahmin edebilme
a) Evrendeki mükemmel düzene ilişkin ön gözlem veya deneyimi Allah’ın (cc) varlığı ve
birliği ile ilişkilendirir.
b) Belirlediği ilişkilerden hareketle Allah’ın (cc) var ve bir olduğuna dair çıkarım yapar.
c) Tevhit inancına ilişkin sonuç çıkarır.

DKAB.5.1.3. Allah’ın (cc) güzel isimleri hakkında bilgi toplayabilme
a) Allah’ın (cc) güzel isimleri konusunu araştırır.
b) Allah’ın (cc) güzel isimleri hakkında bilgi toplar.
c) Allah’ın (cc) güzel isimleri hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) Allah’ın (cc) güzel isimleri hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.

DKAB.5.1.4. İhlas suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) İhlas suresini ve bu surenin anlamını okur.
b) İhlas suresinin anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) İhlas suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr