Canlıları Sınıflandırmak 5.Sınıf Fen Bilimleri

Canlılar, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayrılabilir. Canlıları Sınıflandırmak, canlıları daha iyi anlamamıza ve korumamıza yardımcı olur.

Canlıları Sınıflandırmak

Canlıları sınıflandırmak için kullanılan bazı temel özellikler şunlardır:

 • Hücre yapısı: Canlıları tek hücreli veya çok hücreli olarak sınıflandırabiliriz. Örneğin, bakteriler tek hücreli canlılardır, insanlar ise çok hücreli canlılardır.
 • Hücre zarı yapısı: Canlıları prokaryot veya ökaryot olarak sınıflandırabiliriz. Örneğin, bakteriler prokaryot canlılardır, insanlar ise ökaryot canlılardır.
 • Üreme şekli: Canlıları eşeyli veya eşeysiz olarak sınıflandırabiliriz. Örneğin, insanlar eşeyli canlılardır, bakteriler ise eşeysiz canlılardır.
 • Gıda tüketimi: Canlıları ototrof veya heterotrof olarak sınıflandırabiliriz. Örneğin, bitkiler ototrof canlılardır, insanlar ise heterotrof canlılardır.
 • Yaşam şekli: Canlıları bitki, hayvan, mantar veya protist olarak sınıflandırabiliriz. Örneğin, bitkiler bitkilerdir, insanlar ise hayvanlardır.

Yaşam şekline göre sınıflandırma

Canlıları yaşam şekline göre bitki, hayvan, mantar veya protist olarak sınıflandırabiliriz.

 • Bitkiler: Genel olarak fotosentez yapan, fotosentezle ürettikleri besini kendileri kullanan ve hareketsiz canlılardır. Örneğin, çiçekler, ağaçlar, otlar gibi.
 • Hayvanlar: Genel olarak hareketli, ototrof veya heterotrof beslenen canlılardır. Örneğin, kuşlar, balıklar, memeliler gibi.
 • Mantarlar: Genel olarak heterotrof beslenen, bitkilere benzer yapıda canlılardır. Örneğin, mantar, maya gibi.
 • Protistler: Heterotrof veya ototrof beslenebilen, bitki, hayvan veya mantara benzemeyen canlılardır. Örneğin, amip, öglena, paramesyum gibi.

Hücre Yapısına Göre Sınıflandırma

Canlıları hücre yapısına göre tek hücreli ve çok hücreli olarak sınıflandırabiliriz.

 • Tek hücreli canlılar: Vücutları tek bir hücreden oluşur. Örneğin, bakteriler, amip, paramesyum, öglena gibi.
 • Çok hücreli canlılar: Vücutları birden fazla hücreden oluşur. Örneğin, bitkiler, hayvanlar, mantarlar gibi.

Hücre Zarı Yapısına Göre Sınıflandırma

Canlıları hücre zarı yapısına göre prokaryot ve ökaryot olarak sınıflandırabiliriz.

 • Prokaryot canlılar: Hücre zarlarına sahip canlılardır. Ancak, hücrelerinde organel bulunmaz. Örneğin, bakteriler prokaryot canlılardır.
 • Ökaryot canlılar: Hücre zarlarına sahip canlılardır. Ayrıca, hücrelerinde organeller bulunur. Örneğin, bitkiler, hayvanlar, mantarlar gibi.

Üreme Şekline Göre Sınıflandırma

Canlıları yaratılış şekline göre eşeyli ve eşeysiz olarak sınıflandırabiliriz.

 • Eşeyli canlılar: Üreme hücreleri (gametler) aracılığıyla çoğalan canlılardır. Örneğin, insanlar, bitkiler, hayvanlar gibi.
 • Eşeysiz canlılar: Üreme hücreleri olmadan çoğalan canlılardır. Örneğin, bakteriler, mayalar, solucanlar gibi.

Beslenme Şekline Göre Sınıflandırma

Canlıları besin tüketimine göre ototrof ve heterotrof olarak sınıflandırabiliriz.

 • Ototrof canlılar: Kendi besinini üreten canlılardır. Örneğin, bitkiler ototrof canlılardır.
 • Heterotrof canlılar: Besinlerini başka canlılardan alan canlılardır. Örneğin, insanlar, hayvanlar, mantarlar gibi.

Canlıları sınıflandırmak, onları daha iyi anlamamıza ve korumamıza yardımcı olur. Canlıları sınıflandırarak, onların ortak özelliklerini ve farklılıklarını daha iyi anlayabiliriz. Bu da onların evrimsel ilişkilerini, yaşam şekillerini ve çevrelerine uyumlarını anlamamıza yardımcı olur.