Canlıları Neden Sınıflandırıyoruz?

Canlılar, dünya üzerinde çok çeşitli özelliklere sahip canlılardan oluşur. Bu canlıları tek tek incelemek oldukça zordur. Canlıların sınıflandırılması, bu canlıları inceleyerek hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır.

Canlıların sınıflandırılmasının başlıca faydaları şunlardır:

 • Canlıları daha kolay incelememizi sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak benzer özelliklere sahip gruplar halinde toplanır. Bu sayede, bir canlıyı incelemek için sadece o canlıya ait grubu incelemek yeterli olur.
 • Canlıları daha kolay karşılaştırmamızı sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak benzer ve farklı özellikleri ortaya çıkarılır. Bu sayede, canlıları birbiriyle daha kolay karşılaştırabiliriz.
 • Canlıları daha kolay tanımamızı sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak daha kolay öğrenilir. Bu sayede, canlıları daha kolay tanıyabiliriz.

Canlılar, sınıflandırılırken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur:

 • Yapı: Canlıların hücre yapısı, doku yapısı, organ yapısı gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.
 • Hareket: Canlıların hareket şekli göz önünde bulundurulur.
 • Üreme: Canlıların üreme şekli göz önünde bulundurulur.
 • Beslenme: Canlıların beslenme şekli göz önünde bulundurulur.

Canlılar, bu özellikler göz önünde bulundurularak dört ana gruba ayrılır:

 • Bitkiler: Fotosentez yapan, hücre duvarı olan, hareketsiz canlılardır.
 • Hayvanlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olmayan, hareketli canlılardır.
 • Mantarlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olan, hareketli veya hareketsiz canlılardır.
 • Mikroskobik canlılar: Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.

Canlıların sınıflandırılması, canlıları inceleyerek hakkında bilgi edinmemizi ve onları daha iyi anlamamızı sağlar.