Canlılar Hangi Özelliklerine Göre Sınıflandırılır?

Canlılar, benzer özelliklere sahip gruplar halinde toplanarak sınıflandırılır. Canlıların sınıflandırılmasında aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur:

 • Yapı: Canlıların hücre yapısı, doku yapısı, organ yapısı gibi özellikleri göz önünde bulundurulur. Örneğin, bitkilerin hücrelerinde kloroplast bulunurken, hayvanların hücrelerinde kloroplast bulunmaz. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar yapılarına göre farklı gruplara ayrılır.
 • Hareket: Canlıların hareket şekli göz önünde bulundurulur. Örneğin, bitkiler hareketsiz canlılardır, hayvanlar ise hareketli canlılardır. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar hareketlerine göre farklı gruplara ayrılır.
 • Üreme: Canlıların üreme şekli göz önünde bulundurulur. Örneğin, bitkiler eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler, hayvanlar ise sadece eşeyli olarak ürerler. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar üremelerine göre farklı gruplara ayrılır.
 • Beslenme: Canlıların beslenme şekli göz önünde bulundurulur. Örneğin, bitkiler fotosentez yaparak beslenirler, hayvanlar ise başka canlıları yiyerek beslenirler. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar beslenmelerine göre farklı gruplara ayrılır.

Canlılar, bu özellikler göz önünde bulundurularak dört ana gruba ayrılır:

 • Bitkiler: Fotosentez yapan, hücre duvarı olan, hareketsiz canlılardır.
 • Hayvanlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olmayan, hareketli canlılardır.
 • Mantarlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olan, hareketli veya hareketsiz canlılardır.
 • Mikroskobik canlılar: Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.

Canlıların sınıflandırılması, canlıları inceleyerek hakkında bilgi edinmemizi ve onları daha iyi anlamamızı sağlar.

 1. Sınıf Fen Bilimleri Canlıların Sınıflandırılması Konu Anlatımı

Canlılar, dünya üzerinde çok çeşitli özelliklere sahip canlılardan oluşur. Bu canlıları tek tek incelemek oldukça zordur. Canlıların sınıflandırılması, bu canlıları inceleyerek hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır.

Canlıların sınıflandırılmasının başlıca faydaları şunlardır:

 • Canlıları daha kolay incelememizi sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak benzer özelliklere sahip gruplar halinde toplanır. Bu sayede, bir canlıyı incelemek için sadece o canlıya ait grubu incelemek yeterli olur.
 • Canlıları daha kolay karşılaştırmamızı sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak benzer ve farklı özellikleri ortaya çıkarılır. Bu sayede, canlıları birbiriyle daha kolay karşılaştırabiliriz.
 • Canlıları daha kolay tanımamızı sağlar. Canlılar, sınıflandırılarak daha kolay öğrenilir. Bu sayede, canlıları daha kolay tanıyabiliriz.

Canlılar, sınıflandırılırken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur:

 • Yapı: Canlıların hücre yapısı, doku yapısı, organ yapısı gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.
 • Hareket: Canlıların hareket şekli göz önünde bulundurulur.
 • Üreme: Canlıların üreme şekli göz önünde bulundurulur.
 • Beslenme: Canlıların beslenme şekli göz önünde bulundurulur.

Canlılar, bu özellikler göz önünde bulundurularak dört ana gruba ayrılır:

 • Bitkiler: Fotosentez yapan, hücre duvarı olan, hareketsiz canlılardır.
 • Hayvanlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olmayan, hareketli canlılardır.
 • Mantarlar: Fotosentez yapmayan, hücre duvarı olan, hareketli veya hareketsiz canlılardır.
 • Mikroskobik canlılar: Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.

Canlıların Sınıflandırılması Örnekleri

 • Yapı: Bitkiler ve hayvanlar hücre yapısına göre farklı gruplara ayrılırlar. Bitkilerin hücrelerinde kloroplast bulunurken, hayvanların hücrelerinde kloroplast bulunmaz.
 • Hareket: Bitkiler hareketsiz canlılardır, hayvanlar ise hareketli canlılardır. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar hareketlerine göre farklı gruplara ayrılırlar.
 • Üreme: Bitkiler eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler, hayvanlar ise sadece eşeyli olarak ürerler. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar üremelerine göre farklı gruplara ayrılırlar.
 • Beslenme: Bitkiler fotosentez yaparak beslenirler, hayvanlar ise başka canlıları yiyerek beslenirler. Bu nedenle bitkiler ve hayvanlar beslenmelerine göre farklı gruplara ayrılırlar.