Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklüklerinin karşılaştırılması

Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri karşılaştırması

Gök cismi Çap (km)
Ay 3.474
Dünya 12.742
Güneş 1.392.000

drive_spreadsheetE-Tablolar’a aktar

Karşılaştırma

Ay, Dünya’nın uydusudur ve Dünya’dan yaklaşık 384.400 kilometre uzaklıkta yer alır. Ay’ın çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık 1/4’ü kadardır.

Dünya, Güneş Sistemi’ndeki beşinci büyük gezegendir. Dünya’nın çapı, Güneş’in çapının yaklaşık 1/110’u kadardır.

Güneş, Güneş Sistemi’nin merkezi yıldızıdır. Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık 109 katıdır.

Örnek:

 • Ay’ın çapı, bir futbol topunun çapının yaklaşık 2 katıdır.
 • Dünya’nın çapı, bir futbol sahasının yaklaşık 20 katı kadardır.
 • Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık 109 katıdır.
 1. sınıf öğrencileri için Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri karşılaştırmasına yardımcı olabilecek aktiviteler:
 • Ay, Dünya ve Güneş’in çaplarını karşılaştıran bir tablo hazırlayabiliriz.
 • Ay, Dünya ve Güneş’in modellerini yaparak büyüklüklerini karşılaştırabiliriz.
 • Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklüklerini gösteren bir görsel hazırlayabiliriz.
 1. sınıf öğrencileri için Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri karşılaştırmasına yardımcı olabilecek sorular:
 • Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri nasıl karşılaştırılabilir?
 • Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri arasındaki fark neden bu kadar fazladır?
 • Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri Dünya’ya ve Güneş Sistemi’ne nasıl bir etki yapar?

Bu aktiviteler ve sorular, öğrencilerin Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklüklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.