8. Sınıf LGS İnkılap: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın İmzalanması

 1. Dünya Savaşı’nın galip devletleri, 1919-1920 yılları arasında Paris’te toplanan barış konferansında, Osmanlı Devleti ile bir barış antlaşması imzalamaya karar verdiler.

Sevr Antlaşması, 10 Ağustos 1920 tarihinde, Paris’te İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti temsilcileri arasında imzalandı.

Sevr Antlaşması’nın Maddeleri

Sevr Antlaşması’nın maddeleri şunlardır:

 • Osmanlı Devleti, bağımsızlığını ve egemenliğini kaybetti.
 • Osmanlı Devleti’nin toprakları işgallere açıldı.
 • Osmanlı Devleti’nin ordusu terhis edildi.
 • Osmanlı Devleti’nin dışişleri, ekonomisi ve askeri gücü İtilaf Devletleri’nin denetimine girdi.
 • Doğu Anadolu, Ermenistan’a verildi.
 • Boğazlar, İtilaf Devletleri’nin denetimine girdi.
 • Kıbrıs, İngiltere’ye verildi.
 • Hatay, Fransa’ya verildi.

Sevr Antlaşması’nın Önemi

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini ortadan kaldıran bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlatmasına neden olmuştur.

Sevr Antlaşması’nın Sonuçları

Sevr Antlaşması’nın sonuçları şunlardır:

 • Osmanlı Devleti, bağımsızlığını ve egemenliğini kaybetti.
 • Türk milleti, bağımsızlık mücadelesine başladı.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelleri atıldı.

Sevr Antlaşması’nın Reddedilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sevr Antlaşması’nı kabul etmedi. Bu antlaşmayı, Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenliğine aykırı buldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sevr Antlaşması’nı reddettiğini, 24 Temmuz 1920 tarihinde yayınladığı bir bildiriyle duyurdu.