8. Sınıf LGS İnkılap: Erzurum ve Sivas Kongresi

Erzurum ve Sivas Kongresi – Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nin toprakları işgal edilmeye başlandı. Bu durum, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine başlamasına neden oldu.

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan bir kongredir. Kongre, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanmıştır.

Erzurum Kongresi’nin kararları şunlardır:

 • Milli egemenlik esas alınmalıdır.
 • Saltanat ve hilafet korunmalıdır.
 • İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı direnmek konusunda yetersiz olduğu belirtilmiştir.
 • Doğu Anadolu’nun işgalden kurtarılması için bir iller kongresi toplanması gerektiği belirtildi.

Erzurum Kongresi’nin Önemi

Erzurum Kongresi, milli mücadelenin ilk büyük kongresidir. Bu kongreyle birlikte, milli mücadelenin temel ilkeleri belirlenmiş ve milli mücadelenin örgütlenmesi için önemli adımlar atılmıştır.

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi, 4 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta toplanan bir kongredir. Kongre, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanmıştır.

Sivas Kongresi’nin kararları şunlardır:

 • Milli egemenlik esas alınmalıdır.
 • Saltanat ve hilafet korunmalıdır.
 • İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı direnmek konusunda yetersiz olduğu belirtilmiştir.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin genel merkezinin Ankara’da kurulmasına karar verildi.
 • Milli iradeyi temsil edecek bir meclisin toplanmasına karar verildi.

Sivas Kongresi’nin Önemi

Sivas Kongresi, milli mücadelenin en önemli kongresidir. Bu kongreyle birlikte, milli mücadelenin teşkilatlanması tamamlanmış ve milli mücadelenin meşruluğu tüm dünyaya duyurulmuştur.

Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin Sonuçları

Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin sonuçları şunlardır:

 • Milli mücadelenin temel ilkeleri belirlendi.
 • Milli mücadelenin örgütlenmesi tamamlandı.
 • Milli mücadelenin meşruluğu tüm dünyaya duyuruldu.
 • Milli mücadelenin zaferi için ilk önemli adım atıldı.