8.Sınıf Fen Katı Basıncı

8.sınıf fen bilimleri dersinde katı basıncı konusu genellikle maddenin halleri ve özellikleri altında işlenir. Katı basıncı, bir cismin üzerine uygulanan kuvvetin, cismin yüzeyine bölünmesiyle oluşan basınçtır. Bu konuyu daha iyi anlamak için bazı temel kavramları anlamak önemlidir.

Madde Nedir?

Madde, kütle ve hacme sahip olan her şeydir. Maddenin üç hali vardır: katı, sıvı ve gaz.

Basınç Nedir?

Basınç, bir yüzey üzerine uygulanan kuvvetin yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen büyüklüktür.

Katı Basıncı Nedir?

Katı basıncı, katı bir cismin üzerine uygulanan kuvvetin, cismin yüzeyine bölünmesiyle elde edilen basınçtır.

Katı basıncı, bir katı yüzeye etki eden kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle elde edilen büyüklüktür.

Katı basıncı formülüyle gösterilebilir:

P = G / S

Burada;

 • P: Katı basıncı (Pa)
 • F(G): Katı yüzeye etki eden kuvvet (N)
 • A(S): Katı yüzeyin alanı (m²)

Katı basıncı, katı yüzeyin şekline ve katı yüzeye etki eden kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

Katı Basıncı Nasıl Değişir?

Katı basıncı, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvetin uygulandığı yüzey alanına bağlıdır. Eğer aynı kuvvet bir yüzeye daha küçük bir alan üzerine uygulanıyorsa, basınç artar; eğer daha büyük bir alan üzerine uygulanıyorsa, basınç azalır.

Örnek:

Bir kitabın ağırlığı 10 Newton ve kitabın alt yüzey alanı 0.01 metrekare ise, kitabın altındaki katı basınç şu şekilde hesaplanır:

P=10 N/0.01 m2=1000 Pa

Bu durumda kitabın altındaki basınç 1000 Pascal’dir.

Bu basit örnek, katı basıncı anlamak için temel bir kavram sunmaktadır. Gerçek hayatta bu kavramları daha karmaşık sistemlerde ve uygulamalarda kullanabilirsiniz.

 

Katı Basıncının Özellikleri

 • Katı basıncı, katı yüzeyin şekline göre değişir. Örneğin, aynı kuvvetin kare bir yüzeye etki etmesi halinde, daire şeklinde bir yüzeye etki etmesinden daha fazla basınç oluşur.
 • Katı basıncı, katı yüzeye etki eden kuvvetin büyüklüğüne göre değişir. Örneğin, aynı yüzeye etki eden kuvvetin artması halinde, basınç da artar.
 • Katı basıncı, katı yüzeyin alanının büyüklüğüne göre değişir. Örneğin, aynı kuvvetin küçük bir yüzeye etki etmesi halinde, büyük bir yüzeye etki etmesinden daha fazla basınç oluşur.

Katı Basıncının Günlük Yaşamda Örnekleri

 • Ayakkabımızla yürürken, ayakkabı tabanımızın yere uyguladığı basınç sayesinde hareket ederiz.
 • Kırılan bir bardağın parçalarının yere dağılması, parçaların yere uyguladığı basınç sayesinde gerçekleşir.
 • Bir çiviyi duvara çakmak için, çiviye uyguladığımız basınç sayesinde çivi duvara girer.
 • Bir kalemin ucuyla bir kağıda yazabilmemiz, kalemin ucunun kağıda uyguladığı basınç sayesinde gerçekleşir.
 • Bir ütü ile ütü yaparken, ütünün tabanının kumaşa uyguladığı basınç sayesinde kumaş düzlenir.
 • Bir tornavida ile bir vidayı sıkarken, tornavidanın ucunun vidaya uyguladığı basınç sayesinde vida sıkılır.
 • Bir pres ile bir metali şekillendirirken, presin uyguladığı basınç sayesinde metal şekillenir.
 • Bir yapıştırıcı ile iki yüzeyi birbirine yapıştırırken, yapıştırıcının uyguladığı basınç sayesinde yüzeyler birbirine yapışır.
 • Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, katı basıncı günlük yaşamda birçok alanda karşımıza çıkar.

8. Sınıf LGS 3. Ünite Katı Basıncı

Katı Basıncının Yararları

 • Katı basıncı, günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Örneğin, inşaatlarda, ağır cisimlerin kaldırılmasında, makinelerin çalışmasında, vb. alanlarda katı basıncı kullanılır.
 • Katı basıncı, doğada da birçok alanda görülür. Örneğin, buzulların hareket etmesi, yaprakların yere düşmesi, vb. olayların gerçekleşmesinde katı basıncı etkilidir.

İşte katı basıncının bazı özel yararları:

 • Ayakkabımızla yürürken, ayakkabı tabanımızın yere uyguladığı basınç sayesinde hareket ederiz. Bu basınç, ayakkabının yere gömülmesini ve hareket etmemizi sağlar.
 • Kırılan bir bardağın parçalarının yere dağılması, parçaların yere uyguladığı basınç sayesinde gerçekleşir. Bu basınç, parçaların yere gömülmesini ve dağılmasını sağlar.
 • Bir çiviyi duvara çakmak için, çiviye uyguladığımız basınç sayesinde çivi duvara girer. Bu basınç, çivinin duvara dik olarak gömülmesini sağlar.
 • Bir tornavida ile bir vidayı sıkmak için, tornavidaya uyguladığımız basınç sayesinde vida sıkılaşır. Bu basınç, vidanın dişlerinin birbirine daha sıkı geçmesini sağlar.
 • Bir bıçakla bir meyveyi kesmek için, bıçağa uyguladığımız basınç sayesinde meyve kesilir. Bu basınç, bıçağın keskin ucunun meyvenin dokusunu kesmesini sağlar.

Katı basıncı, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılan önemli bir kavramdır. Bu kavramın özelliklerini ve yararlarını bilmek, bize birçok konuda yardımcı olabilir.

 

Örnek 1:

Bir masa üzerinde duran bir kitap düşünelim. Kitabın ağırlığı 20 Newton ve kitabın alt yüzey alanı 0.02 metrekare olsun. Kitabın altındaki katı basıncı nedir?

P=G/S=20 N/0.02 m2=1000 Pa

Bu durumda, kitabın altındaki basınç 1000 Pascal’dir.

Örnek 2:

Bir çocuğun ayakkabılarının taban alanı 0.01 metrekare ve çocuk yere bastığında uygulanan kuvvet 50 Newton olsun. Çocuğun ayakkabısının tabanındaki basınç nedir?

P=G/S=50 N0.01 m2=5000 Pa

Bu durumda, çocuğun ayakkabısının tabanındaki basınç 5000 Pascal’dir.

Örnek 3:

Bir masa üzerine konulan ağır bir kavanozun ağırlığı 30 Newton ve kavanozun alt yüzey alanı 0.03 metrekare olsun. Kavanozun altındaki basınç nedir?

P=G/S=30 N0.03 m2=1000 Pa

Bu durumda, kavanozun altındaki basınç da 1000 Pascal’dir.

Bu örnekler, katı basıncı kavramını anlamak için basit hesaplamalara dayanmaktadır. Gerçek hayatta, daha karmaşık sistemlerde ve farklı malzemelerde katı basıncını anlamak için bu temel kavramları kullanabilirsiniz.