8. Sınıf Fen Bilimleri Öğrenci Proje Konuları

8. Sınıf fen bilimleri dersi kapsamında öğrenciler, fen bilimleri dersinin temel kavramlarını ve ilkelerini öğrenerek, bilimsel araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Bu kapsamda öğrenciler, kendi ilgi ve yeteneklerine göre proje konuları seçerek, bir araştırma sürecini yürütürler.

8. Sınıf Fen Bilimleri Üniteleri

1. Mevsimler ve İklim

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri

2. DNA ve Genetik Kod

DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji

3. Basınç

Basınç

4. Madde ve Endüstri

Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi

5. Basit Makineler

Basit Makineler

6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Enerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir Kalkınma

7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

8.sınıf fen bilimleri öğrenci proje konuları, öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendikleri kazanımları pekiştirmelerine ve bilimsel araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Bu konular, öğrencilerin ilgi ve meraklarını da yansıtmalıdır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğrenci Proje Konuları

8. sınıf fen bilimleri öğrenci proje konularına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Mevsimlerin Oluşumu

  • Mevsimlerin oluşumu etkileyen faktörleri inceleyen bir proje
  • Mevsimlerin oluşumunu gözlemleyen bir proje
  • Mevsimlerin oluşumunu anlatan bir model yapan bir proje

 

 • İklim ve Hava Hareketleri

  • İklimin oluşumunu etkileyen faktörleri inceleyen bir proje
  • Hava hareketlerini gözlemleyen bir proje
  • Rüzgarın gücünü ölçen bir proje

 

 • DNA ve Genetik Kod

  • DNA’nın yapısını ve işleyişini inceleyen bir proje
  • Kalıtımı etkileyen faktörleri inceleyen bir proje
  • Adaptasyon örneklerini inceleyen bir proje

 

 • Madde ve Endüstri

  • Maddenin özelliklerini inceleyen bir proje
  • Kimyasal tepkimeleri inceleyen bir proje
  • Asitlerin ve bazların özelliklerini inceleyen bir proje

Öğrenciler, proje konuları seçerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

 • Proje konusu, öğrencilerin ilgi ve meraklarını yansıtmalıdır.
 • Proje konusu, öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendikleri kazanımları pekiştirmelidir.
 • Proje konusu, bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeye uygun olmalıdır.
 • Proje konusu, mümkün olduğunca özgün olmalıdır.

Öğrenciler, proje konularına karar verdikten sonra, projenin amacını, hipotezini, yöntemini, verilerini ve sonuçlarını içeren bir proje planı hazırlamalıdırlar. Proje planı, projenin nasıl yürütüleceğini ve ne tür sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini belirlemeye yardımcı olacaktır.

Öğrenciler, projelerini yürütürken, proje planına uygun olarak hareket etmelidirler. Projenin her aşamasında, elde edilen verileri kaydederek, projenin ilerleyişini takip etmelidirler.

Öğrenciler, projenin sonunda, elde ettikleri sonuçları analiz ederek, projenin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemelidirler. Projenin sonuçlarını, bir rapor veya sunum şeklinde sunabilirler.

Bu proje konuları, öğrencilerin fen bilimleri dersinde edindikleri bilgileri uygulamaya koymaları ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri için fırsat sunar. Projeler, öğrencilerin araştırma yapma, analiz etme, problem çözme ve sunum yapma becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.

Proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Projenin konusu, öğrencinin ilgisini çekmelidir.
 • Projenin amacı ve kapsamı açıkça belirlenmelidir.
 • Projenin yöntemi ve malzemeleri planlanmalıdır.
 • Projenin bulguları ve sonuçları yorumlanmalıdır.
 • Projenin sonuçlarının sunulacağı bir sunum hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin, proje hazırlarken kendi araştırmalarını yapmaları ve yeni bilgiler öğrenmeleri önemlidir. Projenin sonunda, öğrencilerin elde ettikleri bilgileri diğerleriyle paylaşmaları da projenin amacına ulaşmasını sağlar.

 

fen bilimleri öğrenci proje konularının bazı örnekleri şunlardır:

 

Mevsimlerin oluşumu: Farklı mevsimlerin oluşumunu etkileyen faktörleri araştırın.

İklim ve hava hareketleri: Dünya’nın iklimini ve hava hareketlerini etkileyen faktörleri araştırın.

DNA ve genetik kod: DNA’nın yapısını ve işleyişini araştırın.

Kalıtım: Kalıtımın temel kavramlarını araştırın.

Mutasyon ve modifikasyon: Mutasyon ve modifikasyonun kalıtıma etkilerini araştırın.

Adaptasyon: Canlıların çevrelerine uyum sağlamalarını sağlayan adaptasyonları araştırın.

Maddenin yapısı ve özellikleri: Maddenin yapısı ve özelliklerini araştırın.

Fizik ve kimyasal değişimler: Fiziksel ve kimyasal değişimleri araştırın.

Kimyasal tepkimeler: Kimyasal tepkimelerin özelliklerini ve çeşitlerini araştırın.

Asitler ve bazlar: Asitler ve bazların özelliklerini ve kullanım alanlarını araştırın.

Maddenin ısı ile etkileşimi: Maddenin ısı ile etkileşimini araştırın.

Türkiye’de kimya endüstrisi: Türkiye’de kimya endüstrisinin gelişimini ve önemini araştırın.

Bu proje konuları, öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirmelerine ve yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin araştırma, problem çözme ve sunum becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

8. sınıf fen bilimleri öğrenci proje konuları, öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendiklerini pekiştirmelerine, bilimsel araştırma becerilerini geliştirmelerine ve bilimsel düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olacaktır.