7. Sınıf Türkçe: Zarflar

7.Sınıf Türkçe Dersi “Zarflar” Ünitesi Konu Özeti

Zarf Nedir?

Bir eylemi, bir durumu, bir oluşu ya da bir kavramı durum, zaman, miktar, yön, soru, neden, araç, şart gibi yönlerden belirten sözcüklere zarf denir. Zarflar, fiiller, fiilimsiler, sıfatlar, isimler ve diğer zarfları niteler.

Zarfların Türleri

Zarflar, anlam özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Durum zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun nasıl yapıldığını, yapıldığını gösteren zarflardır.
 • Zaman zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun ne zaman gerçekleştiğini gösteren zarflardır.
 • Miktar zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun ne kadar veya ne kadar az yapıldığını gösteren zarflardır.
 • Yön zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun nereye doğru yapıldığını gösteren zarflardır.
 • Soru zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, neden, nasıl, hangi, ne, ne kadar gibi yönlerden sorulan sorulara cevap veren zarflardır.
 • Araç zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun nasıl yapıldığını gösteren zarflardır.
 • Şart zarfı: Bir eylemin, durumun veya oluşun gerçekleşmesi için gerekli olan şartı gösteren zarflardır.

Zarfların Özellikleri

 • Zarflar, fiil, fiilimsi, sıfat, isim ve diğer zarfları niteler.
 • Zarflar, cümlenin her yerinde kullanılabilir.
 • Zarflar, tek başlarına kullanıldıklarında anlamsızdır.

Zarflar ve Örnekleri

 • Durum zarfı: hızlı, yavaş, yavaşça, sessizce, dikkatlice, özenle, özenle, dikkatlice, kolayca, zor
 • Zaman zarfı: dün, bugün, yarın, akşam, sabah, gece, şimdi, önce, sonra, bazen, sık sık, her zaman, hiç, hemen, yavaş yavaş
 • Miktar zarfı: çok, az, biraz, çok az, oldukça, fazla, azıcık, epeyce, yeterince, daha fazla, daha az
 • Yön zarfı: ileri, geri, aşağı, yukarı, sağa, sola, içeri, dışarı, karşıya, öte
 • Soru zarfı: nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, neden, nasıl, hangi, ne, ne kadar
 • Araç zarfı: uçakla, yürüyerek, arabayla, otobüsle, trenle, bisikletle, yürüyerek, koşarak
 • Şart zarfı: eğer, şayet, eger, ancak, yalnız, meğerki, mademki, ancak, yalnız, meğerki, mademki

Zarflar Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin zarfları tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin zarfların özelliklerini kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin zarfları doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin zarfların dilin anlamını ve etkisini artırdığını kavrayabilmelerini sağlamak.

Zarfların Cümledeki İşlevi

Zarflar, cümlede genellikle eylemi, durumu, oluşu veya kavramı durum, zaman, miktar, yön, soru, neden, araç, şart gibi yönlerden belirtir. Zarflar, cümlede genellikle fiilin, fiilimsinin, sıfatın, ismin veya başka bir zarfın anlamını tamamlar.

Örnek:

 • Kırmızı elbiseyi yavaşça giydi. (Durum zarfı)
 • Dün okula gittim. (Zaman zarfı)
 • Çok güzel bir şarkı söylüyor. (Miktar zarfı)
 • Aşağı iniyor. (Yön zarfı)
 • Nasıl gidiyorsun? (Soru zarfı)
 • Uçakla İstanbul’a gideceğim. (Araç zarfı)
 • Eğer çalışırsan başarılı olursun. (Şart zarfı)

Zarflar, cümlenin her yerinde kullanılabilir. Ancak, en çok fiil, fiilimsi, sıfat ve ismin anlamını tamamlamak için kullanılırlar.