7. Sınıf Türkçe: Parçada Anlam

Parçada anlam, bir paragrafın içerdiği düşünce ve duyguların anlaşılmasıdır. Paragraf, bir konu hakkındaki düşünce ve duyguların bir araya getirilmesiyle oluşan yazı parçasıdır.

Parçada Anlam

Parçada anlam unsurları şunlardır:

  • Konu: Paragrafın ele aldığı ana düşüncedir.
  • Ana fikir: Paragrafın konusunu en iyi ifade eden cümledir.
  • Yardımcı fikirler: Ana fikri destekleyen ve açıklayan cümlelerdir.
  • Düşünceyi geliştirme yolları: Ana fikri desteklemek ve açıklamak için kullanılan yollardır.

Parçada Anlam Türleri

Parçada anlam türleri şunlardır:

  • Öznel paragraflar: Yazarın kendi düşünce ve duygularını ifade ettiği paragraflardır.
  • Nesnel paragraflar: Yazarın herhangi bir konudaki bilgi ve düşüncelerini aktardığı paragraflardır.

Öznel Paragraflar

Öznel paragraflarda, yazar kendi düşünce ve duygularını ifade eder. Bu paragraflarda, yazarın kişisel görüşleri, beğenileri, inanışları ve duyguları ön plandadır.

Örnek:

İnsan, doğayı korumak zorundadır. Doğa, bizim yaşama alanımızdır. Onu korumazsak, biz de yaşayamayız.

Bu paragrafta, yazar doğanın önemine ve korunması gerektiğine dair kendi düşüncesini ifade etmektedir.

Nesnel Paragraflar

Nesnel paragraflarda, yazar herhangi bir konudaki bilgi ve düşüncelerini aktarır. Bu paragraflarda, yazarın kişisel görüşleri ve duyguları ön planda değildir.

Örnek:

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul, tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur.

Bu paragrafta, yazar İstanbul şehrinin özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Yazarın kişisel görüşü veya duygusu yoktur.

Parçada Anlam Ünitesinin Amaçları

  • Öğrencilerin paragrafın anlam unsurlarını tanıyabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin paragrafın anlam türlerini ayırt edebilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin paragrafın anlam özelliklerini kullanarak paragrafın konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyebilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin paragrafın anlam özelliklerini kullanarak paragrafın konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak kendi paragraflar yazmalarını sağlamak.