7. Sınıf Türkçe: Noktalama İşaretleri

7.Sınıf Türkçe Dersi “Noktalama İşaretleri” Ünitesi Konu Özeti

Noktalama İşaretleri

Dilimizi daha anlaşılır ve etkili bir şekilde kullanmak için kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir. Noktalama işaretleri, cümlenin anlamını, yapısını ve okunuşunu belirlememize yardımcı olur.

Noktalama İşaretleri ve Kullanım Alanları

Noktalama işaretleri, cümlenin anlamını, yapısını ve okunuşunu belirlememize yardımcı olur. Bu nedenle, noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmak çok önemlidir.

Noktalama işaretleri ve kullanım alanları şunlardır:

 • Nokta (.): Cümlenin sonunu gösterir.
 • Virgül (,): Cümlede eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve cümleleri birbirinden ayırır.
 • Noktalı virgül (;): Cümlede eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Ayrıca, cümlenin devam edeceğini belirtmek için kullanılır.
 • Üç nokta (…): Cümlede bir şeyin eksik bırakıldığını veya düşünüldüğünü belirtmek için kullanılır.
 • Soru işareti (?): Cümlenin soru olduğunu gösterir.
 • Ünlem işareti (!): Cümlenin heyecan, şaşkınlık, korku, öfke gibi duyguları ifade ettiğini gösterir.
 • Tırnak işareti (“ ”): Alıntı yapılan sözleri, düşünceleri, kitap, film, şarkı gibi eserlerin adlarını göstermek için kullanılır.
 • Kısa çizgi (-): Cümlede kelimelerin birleşik yazılmasını göstermek için kullanılır. Ayrıca, heceleri ayırmak için kullanılır.
 • Yarım ayraç ([ ]): Cümlede ek bilgi veya açıklama vermek için kullanılır.
 • Köşeli ayraç (< >): Alıntı yapılan sözlerde, cümle içinde geçen yabancı sözcüklerin Türkçelerini göstermek için kullanılır.

Noktalama İşaretleri Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin noktalama işaretlerini tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin noktalama işaretlerinin kullanım alanlarını kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin noktalama işaretlerinin dilin anlamını, yapısını ve okunuşunu belirlediğini kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin noktalama işaretlerini kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.