7. Sınıf Türkçe: Metin Türleri

7. Sınıf Türkçe Dersi “Metin Türleri” ünitesi konu özeti

https://www.youtube.com/watch?v=EgIeqT89xmg

Metin Türleri

Metin, bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı dil aracılığıyla aktaran yazılı veya sözlü anlatımlara denir. Metinler, yazıldığı yere, içeriğine ve amacına göre farklı türlere ayrılır.

Metin Türlerinin Özellikleri

 • Metinler, yazıldığı yere göre farklı isimler alır.
 • Metinler, içeriğine göre farklı isimler alır.
 • Metinler, amacına göre farklı isimler alır.

Metin Türleri ve Özellikleri

 • Olay Metinleri: Gerçek ya da hayal ürünü olayları anlatan metinlerdir. Olay metinlerinde, olay örgüsü, kahramanlar, yer ve zaman gibi unsurlar bulunur.
 • Açıklama Metinleri: Bir kavramı, bir olayı, bir durumu, bir nesneyi açıklayan metinlerdir. Açıklama metinlerinde, kavram, olay, durum veya nesne hakkında bilgi verilir.
 • Tartışma Metinleri: Bir konuda farklı görüşlerin ortaya konulduğu ve bu görüşlerin tartışıldığı metinlerdir. Tartışma metinlerinde, bir konu hakkında farklı görüşler sunulur ve bu görüşler desteklenir.
 • Öyküleme Metinleri: Gerçek ya da hayal ürünü olayların, kahramanların, yerlerin ve zamanların anlatıldığı metinlerdir. Öyküleme metinlerinde, olay örgüsü, kahramanlar, yer ve zaman gibi unsurlar bulunur.
 • Anı Metinleri: Yazarın, yaşadığı olayları anlattığı metinlerdir. Anı metinlerinde, yazarın kendi yaşantısından kesitler yer alır.
 • Biyografi Metinleri: Bir kişinin yaşamını anlatan metinlerdir. Biyografi metinlerinde, kişinin doğumu, eğitimi, iş hayatı, başarıları ve ölümünden bahsedilir.
 • Hikaye Metinleri: Kısa ve öz anlatımla yazılan olay metinleridir. Hikaye metinlerinde, olay örgüsü, kahramanlar, yer ve zaman gibi unsurlar bulunur.
 • Roman Metinleri: Uzun ve ayrıntılı anlatımla yazılan olay metinleridir. Roman metinlerinde, olay örgüsü, kahramanlar, yer ve zaman gibi unsurlar bulunur.
 • Şiir Metinleri: Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel bir şekilde anlatıldığı metinlerdir. Şiir metinlerinde, kafiye, redif, ölçü, ses benzerlikleri gibi unsurlar bulunur.
 • Düzyazı Metinleri: Şiir olmayan metinlerdir. Düzyazıda, kafiye, redif, ölçü, ses benzerlikleri gibi unsurlar bulunmaz.

Metin Türleri Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin metin türlerini tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin metin türlerinin özelliklerini kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin metin türlerini doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin metin türlerinin dilin zenginliğini ve anlatım gücünü artırdığını kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin metin türlerini kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.