7. Sınıf Türkçe: Ek-Fiil

7.Sınıf Türkçe Dersi “Ek-Fiil” Ünitesi Konu Özeti

https://www.youtube.com/watch?v=6CT1DuMGVjY

Ek-Fiil Nedir?

Ek-fiil, isim veya isim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapma görevi gören sözcüktür. Ek-fiiller, fiil kök veya gövdelerine getirilen -dı, -di, -du, -du, -tı, -ti, -tu, -tu, -i, -i ekleriyle yapılır.

Ek-Fiillerin Çeşitleri

Ek-fiiller, işlevlerine göre iki çeşittir:

 • İş-Kılış Ek-Fiilleri: İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapma görevi gören ek-fiillerdir. İş-kılış ek-fiilleri, isim veya isim soylu sözcüklerin anlamını hareket, oluş, durum gibi yönlerden etkiler.
 • Bağ-Ek-Fiilleri: İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapma görevi gören ek-fiillerdir. Bağ-ek-fiiller, isim veya isim soylu sözcüklerin anlamını zaman, şart, şartlılık, neden-sonuç gibi yönlerden etkiler.

Ek-Fiillerin Özellikleri

 • Ek-fiiller, fiil kök veya gövdelerine getirilen eklerdir.
 • Ek-fiiller, isim veya isim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapma görevi görür.
 • Ek-fiiller, isim veya isim soylu sözcüklerin anlamını hareket, oluş, durum, zaman, şart, şartlılık, neden-sonuç gibi yönlerden etkiler.

Ek-Fiil Örnekleri

 • İş-Kılış Ek-Fiilleri:
 • -dı, -di, -du, -du, -tı, -ti, -tu, -tu, -i, -i:
 • Okuyan çocuk kitapları seviyor.
 • Görenler hayran kaldı.
 • Duyan herkes heyecanlandı.
 • Yazan insan düşünür.
 • Bağ-Ek-Fiilleri:
 • -mış, -miş, -muş, -muş, -muş, -müş, -muş, -muş, -miş, -miş:
 • Dün okula gitmişsin.
 • Bugün çok yoruldum.
 • Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
 • Yarın mutlaka geleceğim.
 • Benimle gelecek misin?

Ek-Fiil Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin ek-fiilleri tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ek-fiillerin çeşitlerini ayırt edebilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ek-fiillerin özelliklerini kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ek-fiilleri doğru ve yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ek-fiillerin dilin zenginliğini ve anlatım gücünü artırdığını kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin ek-fiilleri kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.