7. Sınıf Türkçe: Anlatım Bozuklukları

7.Sınıf Türkçe Dersi “Anlatım Bozuklukları” Ünitesi Konu Özeti

Anlatım Bozuklukları

Anlatım bozuklukları, bir cümlenin anlamını, yapısını veya okunuşunu bozan unsurlardır. Anlatım bozuklukları, cümlenin anlaşılmasını zorlaştırır ve anlatım gücünü düşürür.

Anlatım Bozuklukları Türleri

Anlatım bozuklukları, üç ana başlıkta incelenebilir:

 • Dilbilgisi kurallarına aykırılık
 • Düşünceyi geliştirme yollarının yanlış kullanılması
 • Anlamda birlik ve bütünlük bozukluğu

Dilbilgisi Kuralları Açısından Anlatım Bozuklukları

Dilbilgisi kurallarına aykırılık, bir cümlenin yapısının, kelimelerin ve sözcük öbeklerinin dilin kurallarına uygun olarak kullanılmamasından kaynaklanır.

Dilbilgisi kuralları açısından anlatım bozukluklarının türleri şunlardır:

 • Yüklemin özneye uymaması: Cümlenin yüklemi, özneye anlam ve kişi bakımından uymaz.
 • Sözcüklerin yanlış kullanılması: Cümlede kullanılan sözcükler, anlam bakımından yanlış kullanılır.
 • Sözcük öbeklerinin yanlış kullanılması: Cümlede kullanılan sözcük öbekleri, yapı bakımından yanlış kullanılır.
 • Cümlenin yapısının bozulması: Cümle, yapı bakımından yanlış kurulur.

Düşünceyi Geliştirme Yollarının Yanlış Kullanılması

Düşünceyi geliştirme yollarının yanlış kullanılması, bir cümlenin anlamını, yapısını veya okunuşunu bozar.

Düşünceyi geliştirme yollarının yanlış kullanılmasıyla oluşan anlatım bozukluklarının türleri şunlardır:

 • Karşılaştırmada eşitlik bozulması: İki karşılaştırılan şey arasında eşitlik bozulur.
 • Yüklem eksikliği: Cümlede yüklem eksiktir.
 • Yüklem fazlalığı: Cümlede yüklem fazladır.
 • Yüklemde anlam belirsizliği: Cümlede yüklemin anlamı belirsizdir.
 • Özne eksikliği: Cümlede özne eksiktir.
 • Özne fazlalığı: Cümlede özne fazladır.
 • Öznede anlam belirsizliği: Cümlede öznenin anlamı belirsizdir.
 • Yüklemde anlamca birlik ve bütünlük bozukluğu: Cümlede yüklem, cümlenin diğer unsurlarıyla anlamca birlik ve bütünlük oluşturmaz.
 • Öznede anlamca birlik ve bütünlük bozukluğu: Cümlede özne, cümlenin diğer unsurlarıyla anlamca birlik ve bütünlük oluşturmaz.

Anlamda Birlik ve Bütünlük Bozukluğu

Anlamda birlik ve bütünlük bozukluğu, bir cümlede birbiriyle anlamca ilişkili olmayan unsurların bulunmasından kaynaklanır.

Anlamda birlik ve bütünlük bozukluğunun türleri şunlardır:

 • Amaç-sonuç ilişkisi bozukluğu: Cümlede amaç-sonuç ilişkisi bozulur.
 • Sonuç-sebep ilişkisi bozukluğu: Cümlede sonuç-sebep ilişkisi bozulur.
 • Düşüncenin tutarsızlığı: Cümlede düşünce tutarsızlığı vardır.
 • Yanlış anlam aktarımı: Cümlede yanlış anlam aktarımı yapılır.

Anlatım Bozuklukları Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin anlatım bozukluklarını tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin anlatım bozukluklarının türlerini ayırt edebilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin anlatım bozukluklarını düzeltebilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin anlatım bozukluklarının dilin anlamını, yapısını ve okunuşunu bozduğunu kavrayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin anlatım bozukluklarını kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak.