7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Karanlıktan Aydınlığa

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Karanlıktan Aydınlığa” ünitesi, Avrupa’da 16. yüzyılda yaşanan Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketlerini ele alır.

Rönesans

Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya’da başlayıp 16. yüzyılın sonlarına kadar süren bir kültürel ve sanatsal harekettir. Rönesans, Latince ve Yunanca eserlerin yeniden keşfedilmesi ve incelenmesiyle başlamıştır. Rönesans sanatçıları, Antik Yunan ve Roma sanatından etkilenerek, yeni sanat eserleri üretmişlerdir. Rönesans, Avrupa’da düşünce ve sanat alanında önemli gelişmelere yol açmıştır.

Reform

Reform, 16. yüzyılda Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin yanlışlarını eleştiren bir dini harekettir. Reform, Martin Luther tarafından başlatılmıştır. Luther, İncil’in tek kaynak olduğunu ve papanın yanılmaz olmadığını savunmuştur. Reform, Avrupa’da din alanında önemli gelişmelere yol açmıştır.

Aydınlanma

Aydınlanma, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve 18. yüzyılda doruğa ulaşan bir düşünce hareketidir. Aydınlanmacılar, akıl ve bilimin önemini vurgulamışlardır. Aydınlanmacılar, toplumda reform yapılmasını ve herkesin eşit haklara sahip olmasını savunmuşlardır. Aydınlanma, Avrupa’da siyasi ve sosyal alanda önemli gelişmelere yol açmıştır.

Karanlıktan Aydınlığa ünitesinin temel konuları şunlardır:

 • Rönesans’ın nedenleri ve sonuçları
 • Reform’un nedenleri ve sonuçları
 • Aydınlanma’nın nedenleri ve sonuçları

Rönesans’ın nedenleri

Rönesans’ın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Latince ve Yunanca eserlerin yeniden keşfedilmesi ve incelenmesi
 • İstanbul’un fethiyle Doğu’dan gelen bilgi ve kültür birikiminin Avrupa’ya taşınması
 • Ticaretin gelişmesi ve insanların farklı kültürlerle tanışması
 • Feodalizmin zayıflaması ve burjuva sınıfının güçlenmesi

Rönesans’ın sonuçları

Rönesans’ın sonuçları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Düşünce ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşandı.
 • Yeni sanat eserleri ve yeni düşünceler ortaya çıktı.
 • Avrupa’da modernleşmeye katkıda bulunuldu.

Reform’un nedenleri

Reform’un nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Katolik Kilisesi’nin yolsuzlukları ve adaletsizlikleri
 • Katolik Kilisesi’nin otoritesinin sorgulanmaya başlanması
 • İncil’in Latinceden başka dillere çevrilmesi

Reform’un sonuçları

Reform’un sonuçları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Avrupa’da Protestanlık mezhebi ortaya çıktı.
 • Avrupa’da din alanında önemli gelişmeler yaşandı.
 • İnsanların dini inançları konusunda daha özgür olmalarına yol açtı.

Aydınlanma’nın nedenleri

Aydınlanma’nın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisi
 • Ticaretin gelişmesi ve insanların farklı kültürlerle tanışması
 • Feodalizmin zayıflaması ve burjuva sınıfının güçlenmesi

Aydınlanma’nın sonuçları

Aydınlanma’nın sonuçları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Düşünce ve siyaset alanında önemli gelişmeler yaşandı.
 • Yeni fikirler ve düşünceler ortaya çıktı.
 • Avrupa’da modernleşmeye katkıda bulunuldu.

Karanlıktan Aydınlığa ünitesi, Avrupa’nın siyasi, sosyal ve kültürel gelişimini anlamamıza yardımcı olan önemli bir ünitedir. Bu ünite, Avrupa’da yaşanan önemli gelişmeleri anlamamızı ve bu gelişmelerin günümüze etkilerini kavramamızı sağlar.