7. Sınıf Matematik: Yüzdeler

7.Sınıf Matematik Dersi “Yüzdeler” ünitesi, yüzdelerin tanımını, yüzdeleri hesaplama yöntemlerini, yüzde problemlerinin çözümünü ve yüzdelerin günlük hayatta kullanımını kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=VRL6QRufnJM

Yüzde

Yüzde, bir miktarın 100’e oranıdır. Yüzdeler, “%” işareti ile gösterilir.

Yüzdeleri Hesaplama Yöntemleri

Yüzdeleri hesaplamak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Kesir yöntemi: Yüzdeyi bir kesir olarak ifade ederek, payı payda ile çarpmak suretiyle yüzdeyi hesaplayabiliriz.
 • Sayısal yöntem: Yüzdeyi bir sayı olarak ifade ederek, 100 ile çarpmak suretiyle yüzdeyi hesaplayabiliriz.
 • Oran yöntemi: Yüzdeyi bir oran olarak ifade ederek, payı payda ile bölmek suretiyle yüzdeyi hesaplayabiliriz.

Yüzde Problemlerinin Çözümü

Yüzde problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Modeli yüzde ile ifade etmek: Modeli yüzde ile ifade etmek gerekir.
 4. Yüzdenin çözümünü yapmak: Yüzdenin her iki tarafındaki ifadelerin birbirine eşit olması sağlanarak bilinmeyenin değeri bulunur.
 5. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Yüzde Problemlerinin Çözümlerine Örnekler

 • Bir sınıfta 25 öğrenci var ve bunların 15’i erkek, 10’u kızdır. Sınıftaki kız öğrencilerin oranının yüzdesi kaçtır?

Bu problemi çözmek için, oran aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

kız öğrenci sayısı / erkek öğrenci sayısı = 10 / 15

Bu oranın yüzdesi, 10 / 15 * 100 = 66,67’dir.

 • Bir markette 1 kilogram elma 20 TL ise, 5 kilogram elmanın fiyatı kaç TL’dir?

Bu problemi çözmek için, yüzde yöntemi kullanılabilir:

1 kilogram elmanın fiyatı * 100 / 5 kilogram = 40

Bu da, 5 kilogram elmanın fiyatının 40 TL olduğunu gösterir.

Yüzdeler, günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Örneğin, fiyatlandırma, indirim, zam, başarı oranı, verimlilik gibi kavramlar yüzde ile ifade edilebilir.

 1. Sınıf Matematik Dersi “Yüzdeler” ünitesinin kazanımları
 • Yüzdelerin tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Yüzdeleri hesaplama yöntemlerini kullanır.
 • Yüzde problemlerini çözer.
 • Yüzdelerin günlük hayatta kullanımını açıklar.