7. Sınıf Matematik: Veri Analizi

7.Sınıf Matematik Dersi “Veri Analizi” ünitesi, veri analizinin tanımını, veri analizinin aşamalarını, veri analizinin yöntemlerini, veri analizinin önemini, veri analizi problemlerinin çözümünü kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=PLviwytcw5M

Veri Analizi

Verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecidir.

Veri Analizinin Aşamaları

Veri analizinin aşamaları şunlardır:

 1. Veri toplama: Verileri toplamak, veri analizinin ilk aşamasıdır. Veriler, anket, gözlem, araştırma gibi yöntemlerle toplanabilir.
 2. Veri düzenleme: Verileri düzenlemek, veri analizinin ikinci aşamasıdır. Veriler, sayısal veriler, kategorik veriler, zaman serisi verileri gibi farklı türlerde olabilir. Verileri analiz etmek için, verileri uygun bir şekilde düzenlemek gerekir.
 3. Veri özetleme: Verileri özetlemek, veri analizinin üçüncü aşamasıdır. Verileri özetlemek, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Veriler, ortalama, median, varyans, standart sapma gibi farklı yöntemlerle özetlenebilir.
 4. Veri yorumlama: Verileri yorumlamak, veri analizinin dördüncü aşamasıdır. Verileri yorumlamak, verilerin anlamını anlamak anlamına gelir. Verileri yorumlamak için, verileri ilgili bilgilerle ilişkilendirmek gerekir.
 5. Veri değerlendirme: Verileri değerlendirmek, veri analizinin beşinci aşamasıdır. Verileri değerlendirmek, verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek anlamına gelir. Verileri değerlendirmek için, verilerin toplanma ve düzenleme yöntemlerini incelemek gerekir.

Veri Analizinin Yöntemleri

Veri analizinin yöntemleri şunlardır:

 • Tablolama: Verileri tablo halinde düzenlemek, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Grafikleştirme: Verileri grafik halinde göstermek, verilerin daha kolay görselleştirilmesini sağlar.
 • İstatistiksel analiz: Verileri istatistiksel yöntemlerle analiz etmek, verilerin daha derinlemesine incelenmesini sağlar.

Veri Analizinin Önemi

Veri analizi, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Veri analizi, işletmelerin karar verme süreçlerini, bilimsel araştırmaları, sosyal araştırmaları ve kişisel karar verme süreçlerini desteklemektedir.

Veri Analizi Problemlerinin Çözümü

Veri analizi problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Problemi veri analizi yöntemleriyle çözmek: Problemi veri analizi yöntemleriyle çözmek gerekir.
 4. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Veri Analizi Problemlerinin Çözümüne Örnekler

 • Bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarının ortalamasını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, veri toplama, veri düzenleme ve veri özetleme yöntemleri kullanılabilir. Verileri tablo halinde düzenleyerek, verilerin ortalamasını hesaplamak mümkündür.

 • Bir okulun sınav sonuçlarının dağılımı nasıldır?

Bu problemi çözmek için, veri toplama, veri düzenleme ve veri grafikleştirme yöntemleri kullanılabilir. Verileri grafik halinde göstererek, verilerin dağılımı hakkında bilgi edinmek mümkündür.

 • Bir işletmenin satışlarının artmasını sağlayacak faktörler nelerdir?

Bu problemi çözmek için, veri toplama, veri düzenleme, veri istatistiksel analiz yöntemleri kullanılabilir. Verileri istatistiksel yöntemlerle analiz ederek, işletmenin satışlarını artırabilecek faktörler hakkında bilgi edinmek mümkündür.

7.Sınıf Matematik Dersi “Veri Analizi” ünitesinin kazanımları

 • Veri analizinin tanımını ve aşamalarını açıklar.
 • Veri analizinin yöntemlerini açıklar.
 • Veri analizinin önemini açıklar.
 • Veri analizi problemlerini çözer.