7. Sınıf Matematik: Tam Sayılarla Toplama Çıkarma

7.Sınıf Matematik Dersi “Tam Sayılarla Toplama Çıkarma” ünitesi, tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kapsar. Bu ünitede, tam sayıların tanımı, sayı doğrusunda gösterimi, toplama ve çıkarma işlemlerinin kuralları ve özellikleri, toplama ve çıkarma işlemlerinin problemlere uygulanması gibi konular işlenir.

Tam Sayılarla Toplama - Çıkarma / 7.Sınıf Matematiğe Giriş #2023

Tam Sayılar

Tam sayılar, 0 (sıfır) dahil olmak üzere negatif ve pozitif sayılardan oluşan bir sayı kümesidir.

 • Pozitif sayılar, 0’ın sağ tarafında yer alan sayılardır.
 • Negatif sayılar, 0’ın sol tarafında yer alan sayılardır.

Sayı Doğrusunda Tam Sayılar

Sayı doğrusu, tam sayıları doğrusal bir biçimde gösteren bir araçtır. Sayı doğrusunda, 0 (sıfır) ortada, negatif sayılar solunda, pozitif sayılar ise sağında yer alır.

Toplama İşlemi

Tam sayılarda toplama işlemi, iki tam sayıyı bir araya getirerek yeni bir tam sayı elde etme işlemidir.

 • Aynı işaretli tam sayılar toplanırken, sayıların değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti sonuca yazılır.
 • Zıt işaretli tam sayılar toplanırken, sayıların değerleri toplanır ve sonuca “0” eksilen sayının işareti yazılır.

Çıkarma İşlemi

Tam sayılarda çıkarma işlemi, iki tam sayıdan birini diğerinden çıkararak yeni bir tam sayı elde etme işlemidir.

 • Çıkarma işlemi, toplama işlemine benzetilerek yapılır. Çıkarma işleminde, çıkan sayının işareti değiştirilir ve çıkarma işlemi toplama işlemine dönüştürülür.

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri

 • Toplama ve çıkarma işlemleri, değişme özelliğine sahiptir.
 • Toplama ve çıkarma işlemleri, dağıtma özelliğine sahiptir.
 • Toplama ve çıkarma işlemleri, asosyonel özelliktedir.

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Problemlere Uygulanması

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri, günlük hayatta karşılaştığımız birçok problemde kullanılır. Örneğin, eksi derece sıcaklık, borç ve alacak işlemleri, kazanç ve kayıp gibi durumlarda tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapılır.

7.Sınıf Matematik Dersi “Tam Sayılarla Toplama Çıkarma” ünitesinin kazanımları

 • Tam sayıların tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Tam sayıları sayı doğrusunda gösterir.
 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin özelliklerini açıklar.
 • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini problemlere uygular.