7. Sınıf Matematik: Rasyonel Sayılar

7.Sınıf Matematik Dersi “Rasyonel Sayılar” ünitesi, rasyonel sayıları ve rasyonel sayılarla işlem yapmayı kapsar. Bu ünitede, rasyonel sayıların tanımı, sayı doğrusunda gösterimi, rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kuralları ve özellikleri, rasyonel sayılarla problemlerin çözümü gibi konular işlenir.

Rasyonel Sayılar / Basitten Detaya Konu Anlatımı 📘 7.Sınıf Matematik #2023

Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar, payı paydadan farklı olan kesirlerdir. Rasyonel sayılar, p/q şeklinde gösterilir. Burada p pay, q ise paydadır. Payda sıfır olamaz.

Rasyonel Sayıların Tanımı

Rasyonel sayılar, payı paydadan farklı olan kesirlerdir. Rasyonel sayılar, p/q şeklinde gösterilir. Burada p pay, q ise paydadır. Payda sıfır olamaz.

Rasyonel Sayıların Sınıflandırılması

Rasyonel sayılar, payları ve paydaları eşit olana, payı paydasından küçük olana ve payı paydasından büyük olana göre üçe ayrılır:

  • Payları ve paydaları eşit olan rasyonel sayılara eşit rasyonel sayılar denir. Örneğin, 1/1, 2/2, 3/3 gibi sayılar eşit rasyonel sayılardır.
  • Payı paydasından küçük olan rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar denir. Örneğin, 1/2, 2/3, 3/4 gibi sayılar pozitif rasyonel sayılardır.
  • Payı paydasından büyük olan rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar denir. Örneğin, -1/2, -2/3, -3/4 gibi sayılar negatif rasyonel sayılardır.

Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi

Rasyonel sayılar, sayı doğrusunda gösterilebilir. Rasyonel bir sayının sayı doğrusunda gösteriminde, pay paydanın mutlak değerine bölünerek, payın mutlak değeri kadar sağa gidilir. Payda pozitif ise, payın işareti korunur. Payda negatif ise, payın işareti değiştirilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir.

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri, kesirlerin payları ve paydaları toplanarak veya çıkarılarak yapılır.

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

Rasyonel sayılarla çarpma işlemi, kesirlerin payları ve paydaları çarpılarak yapılır.

Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

Rasyonel sayılarla bölme işlemi, kesirin payını diğer kesirin payına, paydasını ise diğer kesirin paydasına bölerek yapılır.

Rasyonel Sayılarla Problemlerin Çözümü

Rasyonel sayılarla problemler, günlük hayatta karşılaştığımız birçok durumu ifade eden problemlerdir. Örneğin, eşitsizlikler, oranlar, yüzdeler gibi konularda rasyonel sayılarla problemler yapılır.

7.Sınıf Matematik Dersi “Rasyonel Sayılar” ünitesinin kazanımları

  • Rasyonel sayıların tanımını ve özelliklerini açıklar.
  • Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimini yapar.
  • Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • Rasyonel sayılarla problemlerin çözümü için gerekli adımları takip eder.
  • Rasyonel sayılarla problemleri çözer.