7. Sınıf Matematik: Oran Orantı

7.Sınıf Matematik Dersi “Oran Orantı” ünitesi, oran ve orantının tanımını, oranların özelliklerini, orantı problemlerinin çözümünü ve orantıların günlük hayatta kullanımını kapsar.

Oran

Oran, iki niceliğin karşılaştırılmasıdır. Oran, iki niceliğin birbirleriyle bölünmesi ile bulunur.

Oranların Özellikleri

Oranların özellikleri şunlardır:

  • Oranlar, sayısal olarak eşittir.
  • Oranlar, ters orantılıdır.
  • Oranlar, çarpıldığında oranları oluşturur.

Oran Problemlerinin Çözümü

Oran problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

  1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
  2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
  3. Modeli oranla ifade etmek: Modeli oranla ifade etmek gerekir.
  4. Oranın çözümünü yapmak: Oranın her iki tarafındaki ifadelerin birbirine eşit olması sağlanarak bilinmeyenin değeri bulunur.
  5. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Oran Problemlerinin Çözümlerine Örnekler

  • Bir sınıfta 15 erkek öğrenci ve 10 kız öğrenci olduğunu varsayarsak, sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı nedir?

Bu problemi çözmek için, oran aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

kız öğrenci sayısı / erkek öğrenci sayısı = 10 / 15

Bu oranın çözümü, kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranının 2/3 olduğunu gösterir.

  • Bir markette 20 TL’ye 5 kilogram elma alabiliyorsak, 1 kilogram elmanın fiyatı kaç TL’dir?

Bu problemi çözmek için, oran aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

1 kilogram elmanın fiyatı / 5 kilogram elmanın fiyatı = 1/5

Bu oranın çözümü, 1 kilogram elmanın fiyatının 5 kilogram elmanın fiyatının 1/5’i olduğunu gösterir. Bu da, 1 kilogram elmanın fiyatının 20 TL / 5 = 4 TL olduğunu gösterir.

Orantıların Günlük Hayatta Kullanımı

Orantılar, günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Örneğin, hız, hız-zaman, iş-zaman, iş-güç, alan-genişlik, hacim-hacim gibi kavramlar orantı ile açıklanabilir.

Oran, matematikte önemli bir kavramdır. Oran, günlük hayatta karşılaştığımız birçok durumu anlamamıza ve çözümlememize yardımcı olur.