7. Sınıf Matematik: Doğrular ve Açılar

7.Sınıf Matematik Dersi “Doğrular ve Açılar” ünitesi, doğruların ve açıların tanımını, doğruların ve açıların özelliklerini, açı türlerini, açıların ölçülmesini, açıların çizilmesini ve açı problemlerinin çözümünü kapsar.

Doğrular

Doğru, bir ucundan diğer ucuna doğru sonu olmayan noktaların oluşturduğu sonsuz uzunluktaki çizgidir.

Doğruların Özellikleri

Doğruların özellikleri şunlardır:

 • Doğrular, sonsuz uzunluktadır.
 • Doğrular, iki boyutlu uzayda uzanır.
 • Doğrular, bir düzlemde uzanır.
 • Doğrular, birbirini kesmez.

Açılar

Açı, iki doğrunun bir noktada kesişmesi sonucunda oluşan şekildir.

Açı Türleri

Açı türleri şunlardır:

 • Düz açılar: Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açıya düz açı denir. Düz açının ölçüsü 90° dir.
 • Keskin açılar: Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açı 90°’den küçük olan açıya keskin açı denir. Keskin açının ölçüsü 0° ile 90° arasındadır.
 • Ölçeksiz açılar: Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açı 90°’den büyük, 180°’den küçük olan açıya ölçeksiz açı denir. Ölçeksiz açının ölçüsü 90° ile 180° arasındadır.
 • Doğru açılar: Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açı 180° olan açıya doğru açı denir. Doğru açının ölçüsü 180° dir.
 • Geniş açılar: Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açı 180°’den büyük olan açıya geniş açı denir. Geniş açının ölçüsü 180°’den büyüktür.

Açıların Ölçülmesi

Açılar, derece (°) ile ölçülür. Açıların ölçülmesinde açıölçer kullanılır.

Açıların Çizilmesi

Açılar, açıölçer kullanılarak çizilebilir. Açıölçerin 90°, 45°, 30° gibi işaretli kısımlarından yararlanarak açılar çizilebilir.

Açı Problemlerinin Çözümü

Açı problemlerinin çözümü için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 2. Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 3. Modeli açı ile ifade etmek: Modeli açı ile ifade etmek gerekir.
 4. Açı çözümünü yapmak: Açı probleminin çözümünü yapmak için açı kuralları kullanılabilir.
 5. Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Açı Problemlerinin Çözümlerine Örnekler

 • Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açının ölçüsü 100° ise, bu açının türü nedir?

Bu problemi çözmek için, açı ölçüsü kullanılabilir:

100° < 180°

Bu da, açının geniş açı olduğunu gösterir.

 • Bir doğrunun üzerine çizilen bir doğrunun, ilk doğruyla yaptığı açının ölçüsü 30° ise, bu açının türü nedir?

Bu problemi çözmek için, açı ölçüsü kullanılabilir:

30° < 90°

Bu da, açının keskin açı olduğunu gösterir.

 1. Sınıf Matematik Dersi “Doğrular ve Açılar” ünitesinin kazanımları
 • Doğruların ve açıların tanımını ve özelliklerini açıklar.
 • Açı türlerini ayırt eder.
 • Açıların ölçülmesini yapar.
 • Açıların çizilmesini yapar.
 • Açı problemlerini çözer.