7. Sınıf Matematik: Cebirsel İfadeler

7.Sınıf Matematik Dersi “Cebirsel İfadeler” ünitesi, cebirsel ifadelerin tanımını, yapısını, cebirsel ifadelerin çeşitlerini, cebirsel ifadelerin basitleştirilmesini ve cebirsel ifadelerin problemlere uygulanmasını kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=tSwNL8Z4Fw4

Cebirsel İfadeler

Cebirsel ifadeler, değişkenlere ve sayılara bağlı olarak değişebilen ifadelerdir. Cebirsel ifadeler, değişkenlerin yerine sayılar konularak değerlendirilebilir.

Cebirsel İfadelerin Yapısı

Cebirsel ifadeler, sabit terim, değişken terim ve çarpım katsayısı olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

 • Sabit terim: Değişken içermeyen terimdir.
 • Değişken terim: Değişken içeren terimdir.
 • Çarpım katsayısı: Değişkenin önünde bulunan sayısal değerdir.

Cebirsel İfadelerin Çeşitleri

Cebirsel ifadeler, değişken terimleri ile çarpım katsayılarına göre çeşitlere ayrılır.

 • Sade cebirsel ifadeler: Değişken terimi sadece bir tane olan cebirsel ifadelere denir. Örneğin, 4x, -3×2, 5a gibi ifadeler sade cebirsel ifadelerdir.
 • Birleşik cebirsel ifadeler: Birden fazla değişken terimi olan cebirsel ifadelere denir. Örneğin, 2x + 3×2, 5a + 6b – 2c gibi ifadeler birleşik cebirsel ifadelerdir.
 • Üslü cebirsel ifadeler: Değişken terimlerinde değişkenin üssü olan cebirsel ifadelere denir. Örneğin, 2×2, 3y3, -a4 gibi ifadeler üslü cebirsel ifadelerdir.

Cebirsel İfadelerin Basitleştirilmesi

Cebirsel ifadeler, çarpım katsayılarının ve değişken terimlerinin ortak bölenleri alınarak basitleştirilebilir. Örneğin, 2x + 6x = 8x gibi ifade, 2x ortak böleni alınarak 4x olarak basitleştirilebilir.

Cebirsel İfadelerin Problemlere Uygulanması

Cebirsel ifadeler, günlük hayatta karşılaştığımız birçok durumu ifade eden problemlerin çözümünde kullanılabilir. Örneğin, bir evin kirasının m² başına 200 TL olduğunu ve evin 100 m² olduğunu varsayarsak, evin kirasını cebirsel ifade ile şu şekilde ifade edebiliriz:

Kira = 200 * 100 = 20000

Bu ifadeden, evin kirasının 20000 TL olduğu sonucuna varılabilir.

 1. Sınıf Matematik Dersi “Cebirsel İfadeler” ünitesinin kazanımları
 • Cebirsel ifadelerin tanımını ve yapısını açıklar.
 • Cebirsel ifadelerin çeşitlerini ayırt eder.
 • Cebirsel ifadelerin basitleştirmesini yapar.
 • Cebirsel ifadelerin problemlere uygulanmasını yapar.