7. Sınıf Matematik: Alan Problemleri

7.Sınıf Matematik Dersi “Alan Problemleri” ünitesi, alan kavramını, alan problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri, alan problemlerini çözme stratejilerini kapsar.

https://www.youtube.com/watch?v=RhDiTGip4Q8

Alan Kavramı

Alan, bir şeklin içindeki boşluğun ölçüsüdür. Alan, birimi kare birimin karesi olan metrekare (m²), santimetrekare (cm²), milimetrekare (mm²) gibi birimlerle ölçülür.

Alan Problemlerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler

Alan problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Alan formülleri: Alan formülleri, bir şeklin alanını bulmak için kullanılan formüllerdir. Alan formülleri, şekillerin özelliklerine göre değişir.
 • Alan hesaplama: Alan hesaplama, bir şeklin alanını, bilinen ölçülerden yararlanarak hesaplama yöntemidir.
 • Alan karşılaştırma: Alan karşılaştırma, iki veya daha fazla şeklin alanını karşılaştırarak, daha büyük veya daha küçük olan şeklin alanını bulma yöntemidir.

Alan Problemlerini Çözme Stratejileri

Alan problemlerini çözme stratejileri şunlardır:

 • Problemi anlamak ve tanımlamak: Problemin ne istediğini anlamak ve tanımlamak önemlidir.
 • Problemi modellemek: Problemi gerçek hayattaki durumu temsil edecek şekilde modellemek gerekir.
 • Modeli alan ile ifade etmek: Modeli alan ile ifade etmek gerekir.
 • Alan formülleri veya alan hesaplama yöntemini kullanmak: Alan formülleri veya alan hesaplama yöntemini kullanarak problemin çözümünü yapmak gerekir.
 • Çözümü kontrol etmek: Çözümü kontrol etmek için, çözümü problemin gerçek hayattaki durumuna uygulamak gerekir.

Alan Problemlerinin Çözümüne Örnekler

 • Bir karenin bir kenar uzunluğu 10 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, karenin alan formülü kullanılabilir:

a * a

Bu da, karenin alanının 10 * 10 = 100 cm² olduğunu gösterir.

 • Bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 12 cm, diğer kenar uzunluğu ise 8 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, dikdörtgenin alan formülü kullanılabilir:

a * b

Bu da, dikdörtgenin alanının 12 * 8 = 96 cm² olduğunu gösterir.

 • Bir eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, eşkenar dörtgenin alan formülü kullanılabilir:

a * a / 2

Bu da, eşkenar dörtgenin alanının 10 * 10 / 2 = 50 cm² olduğunu gösterir.

 • Bir yamuğun tabanları 10 cm ve 12 cm, yüksekliği ise 8 cm ise, alanını bulunuz.

Bu problemi çözmek için, yamuğun alan formülü kullanılabilir:

(a + b) * h / 2

Bu da, yamuğun alanının (10 + 12) * 8 / 2 = 96 cm² olduğunu gösterir.

 1. Sınıf Matematik Dersi “Alan Problemleri” ünitesinin kazanımları
 • Alan kavramını açıklar.
 • Alan problemlerinde kullanılan yöntemleri açıklar.
 • Alan problemlerini çözme stratejilerini açıklar.
 • Alan problemlerini çözer.