7. Sınıf Matematik 5.Tema: Geometrik Şekiller

7. Sınıf Matematik dersinin bu temasında öğrencilerin üçgende yardımcı elemanları belirleyebilmeleri ve deneyimlerini üçgenlerde kenarortay inşasına yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

7. Sınıf Matematik Üniteleri
7. Sınıf Matematik Üniteleri

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

5.Tema:

Geometrik Şekiller

Geometrik Şekiller

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği çözümleyebilme
a) Üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği belirler.
b) Üçgende kenarortay, açıortay ve yükseklik arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.7.5.2. Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini üçgende kenarortay inşasına yansıtabilme
a) Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini gözden geçirir.
b) Üçgende kenarortay inşasına yönelik çıkarımlar yapar.
c) Üçgende kenarortay inşasına yönelik çıkarımlarını değerlendirir.

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

MAT.7.5.1
Öğrencilerin üçgen modelleri üzerinde kâğıt katlama çalışmaları yaparak (örneğin üçgenin bir kenarını diğerinin üzerine gelecek biçimde katlama) farklı kenarlara veya açılara ait yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve kenarortay oluşturmaları istenir. Açıortay bilgilerini, ışınların düz aynadaki yansımalarının oluşturduğu açılar ile ilişkilendirmelerine ve fen bilimleri dersi ile disiplinler arası etkileşim kurmalarına olanak verilir. Kâğıt katlama yardımıyla yaptıkları çizimler üzerinde sorgulama ve akıl yürütme becerilerini işe koşarak oluşan doğruların veya doğru parçalarının özelliklerini belirlemeleri istenir (OB4). Üçgende yardımcı elemanlardan kenarortay ve açıortay tanıtılarak özelliklerinin öğrenciler tarafından tartışılması sağlanabilir (SDB2.1). Öğrencilerin cetvel, gönye ve açıölçer yardımıyla (veya matematik yazılımındaki orta nokta, açıortay ve dik doğru araçlarıyla (OB2)) kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitlerinde yardımcı elemanları çizerek, aralarındaki ilişkileri (örneğin bir kenara ait yükseklik, kenarortay ve açıortay uzunluklarının karşılaştırılması) ve kesişim noktalarını incelemeleri beklenir (OB4). Üçgende ağırlık merkezi tanıtılır. Öğrencilerin üçgen çeşitlerinde ağırlık merkezinin, yüksekliklerin kesişim noktasının ve açıortayların kesişim noktasının konumlarını incelemeleri sağlanır. Ayrıca ikizkenar üçgende farklı uzunluktaki kenara ait kenarortayın aynı zamanda yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve üçgenin simetri doğrusu olduğuna; eşkenar üçgende tüm kenarlara ait kenarortayların aynı zamanda yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve üçgene ait simetri doğruları olduğuna yönelik çıkarım yapmaları beklenir. Üçgenin yardımcı elemanlarının oluşturulma yollarına ve özelliklerine yönelik tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ile eşkenar üçgende yüksekliklerin, kenarortayların ve açıortayların aynı zamanda simetri doğruları olduğunu fark ederek eşkenar üçgenin yer aldığı çalışmalardaki estetik değeri ile ilgili kavramların (simetri gibi) önemini fark etmeleri sağlanabilir (D7.1). MAT.7.5.2
Öğrencilerin pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla orta dikmeye ilişkin yürüttükleri inşa sürecini ve üçgenin yardımcı elemanlarına yönelik yürüttükleri kâğıt katlama çalışmalarını gözden geçirerek üçgende kenarortayın inşa adımlarını planlayarak bilgiyi sentezlemeleri istenir (OB1). Öğrencilerin kenarlarına veya açılarına göre üçgen çeşitlerinde kenarortayın çeşitli yöntem ve araçlarla (kâğıt katlama, pergel ve ölçüsüz cetvel, matematik yazılımı) oluşturulmasına ve inşasına yönelik çıkarımda bulunmaları beklenir. İnşa sürecinde eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak adımların gerekçelerini sunmaları beklenir (E3.10). Üçgen çeşitleri arasından ikizkenar ve eşkenar üçgenlerdeki kenarortay inşaları özel olarak ele alınır. Öğrencilerin planladıkları inşa adımlarını pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla uygulamaları ve çıkarımlarını değerlendirmeleri beklenir. Süreçte öğrencilerin dijital araç ile içerik oluşturma, iş görme becerilerini desteklemek için matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarını kullanmaları da sağlanabilir (MAB5, OB2). Özel olarak ikizkenar ve eşkenar üçgenlerdeki kenarortay inşalarında, öğrencilere açıortay inşasına yönelik deneyimlerinden de yararlanıp yararlanamayacaklarını tartışmaları için fırsat verilir. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin gönye, açıölçer, simetri aynası veya kâğıt katlama yöntemini kullanarak (veya matematik yazılımındaki doğru, dik doğru, belirli ölçüde açı oluşturma ve yansıma dönüşümü araçlarıyla) verilen bir doğru parçası bir kenara ait kenarortay olacak biçimde eşkenar üçgen oluşturmaları; ayrıca verilen bir doğru parçası farklı uzunluktaki kenara ait kenarortay olacak biçimde ikizkenar üçgen oluşturmaları istenir. Eşkenar ve ikizkenar üçgenleri oluşturma süreçlerinin değerlendirilmesi için kontrol listesi kullanılabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr