7. Sınıf Fen Bilimleri: Saf Maddeler

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Saf Maddeler

https://www.youtube.com/watch?v=lz6oqXDHuHE

 

Saf Maddeler

Saf madde, kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri değişmeyen maddedir. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Elementler

Elementler, kimyasal olarak daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir. Elementler, atomlardan oluşur.

Bileşikler

Bileşikler, iki veya daha fazla elementin kimyasal olarak birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Bileşikler, moleküllerden oluşur.

Saf Maddelerin Özellikleri

Saf maddeler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Kimyasal bileşimi sabittir.
  • Fiziksel özellikleri sabittir.
  • Saf maddelerden oluşan karışımlardan, fiziksel yöntemlerle ayrılabilir.

Saf Maddelerin Örnekleri

Saf maddelerin örnekleri şunlardır:

  • Elementler: Altın, gümüş, demir, alüminyum, oksijen, hidrojen, azot
  • Bileşikler: Su, tuz, şeker, karbondioksit, amonyak

Saf Maddelerin Kullanım Alanları

Saf maddeler, günlük yaşamımızda ve sanayide birçok alanda kullanılmaktadır.

  • Elementler, sanayide metallerin üretiminde kullanılır.
  • Bileşikler, gıda, ilaç, kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanılır.
  • Saf maddeler, laboratuvarlarda bilimsel araştırmalarda kullanılır.

Saf Maddeler ve Karışımlar

Saf maddeler, karışımlardan kimyasal yöntemlerle ayrılabilir. Örneğin, saf su, tuzlu sudan buharlaştırma yöntemiyle ayrılabilir. Saf tuz, tuzlu sudan damıtma yöntemiyle ayrılabilir. Saf oksijen, havadan sıvılaştırma yöntemiyle ayrılabilir.