7. Sınıf Fen Bilimleri: Mitoz Bölünme ve Mayoz Bölünme

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Mitoz Bölünme ve Mayoz Bölünme

https://www.youtube.com/watch?v=H27HpBmDgN8

 

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, bir hücrenin kendini eşleyerek iki yeni hücre oluşturmasıdır. Mitoz bölünme, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasında rol oynar.

Mitoz bölünme, dört aşamada gerçekleşir:

  • Profaz: Bu aşamada, hücre çekirdeği ve sitoplazması yoğunlaşır. Kromozomlar belirgin hale gelir.
  • Metafaz: Bu aşamada, kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
  • Anafaz: Bu aşamada, kromozomlar iki eşit parçaya bölünür ve kutuplara doğru çekilir.
  • Telofaz: Bu aşamada, kromozomlar tekrar çözülür. Çekirdek zarı yeniden oluşur. Sitoplazma bölünür ve iki yeni hücre oluşur.

Mayoz Bölünme

Mayoz bölünme, bir hücrenin kendini eşleyerek dört yeni hücre oluşturmasıdır. Mayoz bölünme, eşeyli üremede rol oynar.

Mayoz bölünme, iki aşamada gerçekleşir:

  • Mayoz I: Bu aşamada, hücrenin kromozom sayısı yarıya iner.
  • Mayoz II: Bu aşamada, hücrenin kromozomları tekrar bölünür ve dört yeni hücre oluşur.

Mayoz bölünmenin ilk aşaması olan mayoz I, mitoz bölünmeye benzer. Ancak, mayoz I’de, kromozomlar eşleşmez. Bu nedenle, mayoz I’in sonunda oluşan hücreler, ana hücrenin kromozom sayısının yarısını içerir.

Mayoz bölünmenin ikinci aşaması olan mayoz II, mitoz bölünmeye benzer. Ancak, mayoz II’de, kromozomlar tekrar bölünür. Bu nedenle, mayoz II’nin sonunda oluşan hücreler, ana hücrenin kromozom sayısının çeyreğini içerir.

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Farkları

Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki temel farklar şunlardır:

  • Mitoz bölünme, bir hücrenin kendini eşleyerek iki yeni hücre oluşturması, mayoz bölünme ise bir hücrenin kendini eşleyerek dört yeni hücre oluşturmasıdır.
  • Mitoz bölünmede, kromozom sayısı değişmezken, mayoz bölünmede, kromozom sayısı yarıya iner.
  • Mitoz bölünme, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasında rol oynarken, mayoz bölünme, eşeyli üremede rol oynar.