7. Sınıf Fen Bilimleri: Karışımlar ve Karışımların Ayrılması

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Karışımlar ve Karışımların Ayrılması

 

Karışımlar

Karışımlar, iki veya daha fazla maddenin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir. Karışımlar, homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Homojen Karışımlar

Homojen karışımlar, karışımı oluşturan maddeler gözle görülemeyecek şekilde birbirine karışmış karışımlardır. Homojen karışımlara çözelti de denir.

Heterojen Karışımlar

Heterojen karışımlar, karışımı oluşturan maddeler gözle görülebilen şekilde birbirine karışmamış karışımlardır. Heterojen karışımlara ayrıştırma yöntemleriyle ayrılabilir.

Karışımların Ayrılması

Karışımlar, fiziksel yöntemlerle ayrılabilir. Karışımları ayırmak için kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

  • Eleme: Farklı büyüklükteki taneciklerin, küçük taneciklerin büyük taneciklerden ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Süzme: Çözücü ve çözünenin, çözücünün taneciklerinin gözenekli bir maddeden geçirilmesiyle ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Damıtma: Çözücü ve çözünenin, çözücü maddenin buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılmasıyla ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Buharlaştırma: Karışımı oluşturan maddenin, buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılmasıyla ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Çöktürme: Karışımı oluşturan maddelerin, çözeltide çökeltilerek ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
  • Mıknatısla ayırma: Karışımı oluşturan maddelerden birinin mıknatıslanabilen bir madde olması durumunda, mıknatısla ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.

Karışımların Ayrılmasının Önemi

Karışımların ayrılması, karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini incelemek, saf maddeler elde etmek ve endüstride çeşitli ürünlerin üretimi için gereklidir.