7. Sınıf Din: Melek ve Ahiret İnancı

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi “Melek ve Ahiret İnancı” ünitesinde, meleklerin tanımı, meleklerin görevleri, ahiret inancı ve ahiretteki hayat ile ilgili bilgiler öğrenilir.

Melekler

Allah’ın (c.c.) yarattığı, nurdan yaratılmış, Allah’ın emirlerini yerine getiren, güç ve kudreti sonsuz olan varlıklardır. Melekler, insan değillerdir. İnsan gibi bedenleri, duyguları ve ihtiyaçları yoktur.

Meleklerin Görevleri

Melekler, Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek üzere yaratılmışlardır. Meleklerin görevleri arasında şunlar vardır:

 • Allah’a (c.c.) ibadet etmek.
 • Allah’ın (c.c.) emirlerini insanlara tebliğ etmek.
 • Kulların ibadetlerini Allah’a (c.c.) ulaştırmak.
 • Kulların amellerini kaydetmek.
 • Kulların duasını kabul etmek.
 • Kulların başına gelecek olan belaları defetmek.
 • Kulların ruhunu almak.
 • Kıyamet günü insanları diriltmek.

Ahiret İnancı

İnsanlığın sonu olan, ölümden sonra başlayacak olan hayata ahiret denir. Ahiret, Allah’ın (c.c.) huzurunda verilecek hesap, mükafat ve ceza yeridir.

Ahiretteki Hayat

Ahiretteki hayat, dünya hayatından çok farklıdır. Ahiretteki hayat, sonsuz bir hayattır. Ahiretteki hayat, dünyada yapılan iyi ve kötü işlerin karşılıklarının görüleceği bir hayattır.

Ahiretteki Hayatın Aşamaları

Ahiretteki hayat, üç aşamada gerçekleşir:

 • Ölüm: İnsanın dünyadaki hayatının sona ermesi ve ruhunun bedeninden ayrılması olayıdır. Ölüm, Allah’ın (c.c.) bir emridir.
 • Kabir hayatı: Ölümden sonra ruhun, mahşer günü diriltileceği güne kadar kaldığı yerdir. Kabir hayatı, müminler için rahat, kafir ve günahkarlar için ise azap doludur.
 • Mahşer Günü: İnsanların, Allah’ın (c.c.) huzurunda toplanacağı gündür. Mahşer günü, dünyanın yeniden yaratılacağı, insanların diriltileceği, iyi ve kötü işlerinin hesaba çekileceği gündür.

Ahiret İnancının İnsana Kazandırdıkları

Ahiret inancı, insana şu kazanımları sağlar:

 • İyilikleri artırma, kötülüklerden kaçınma
 • Allah’tan (c.c.) korkma ve Allah’a (c.c.) güvenme
 • Haksızlıklardan kaçınma
 • Yardımseverlik ve yardımlaşma
 • Toplumsal huzur ve düzeni sağlama

Ahiret İnancının Önemi

Ahiret inancı, İslam dininin en temel inançlarından biridir. Ahiret inancı, insanın dünya hayatındaki davranışlarını etkiler. Ahiret inancına sahip olan insan, iyilik ve doğruluktan ayrılmaz, kötülüklerden kaçınır.