6. Sınıf Türkçe: Sözcükte Yapı

Türkçe – Sözcükte yapı, bir sözcüğün nasıl oluştuğunu ve hangi eklerle anlam kazandığını inceler. Sözcükte yapı, eklerin türlerine ve işlevlerine göre incelenir.

Sözcükte yapı, basit, türemiş ve bileşik olmak üzere üçe ayrılır.

Basit Sözcükler

Basit sözcükler, herhangi bir ek almamış sözcüklerdir. Basit sözcükler, kendi başlarına anlamlı olan sözcüklerdir.

Örnek: ağaç, ev, kitap, okul, insan, kuş, çiçek

Türemiş Sözcükler

Türemiş sözcükler, basit sözcüklere ek getirilerek oluşturulmuş sözcüklerdir. Türemiş sözcükler, eklerin anlamıyla birlikte anlam kazanırlar.

Örnek: ağaç –> ağaçlık, ev –> evcil, kitap –> kitapçı, okul –> okullu, insan –> insanlık, kuş –> kuşkusuz, çiçek –> çiçekçi

Bileşik Sözcükler

Bileşik sözcükler, iki veya daha fazla basit sözcükten oluşan sözcüklerdir. Bileşik sözcükler, genellikle aralarındaki anlam ilişkisiyle birlikte anlam kazanırlar.

Örnek: ağaç + dal –> ağaç dalı, ev + sahibi –> ev sahibi, kitap + fuarı –> kitap fuarı, okul + bahçesi –> okul bahçesi, insan + hakları –> insan hakları, kuş + yuvası –> kuş yuvası, çiçek + bahçesi –> çiçek bahçesi

Sözcükte yapı, Türkçenin önemli bir konusudur. Sözcükte yapıyı bilmek, sözcüklerin anlamlarını doğru olarak anlamak ve kullanmak için gereklidir.