6. Sınıf Türkçe: Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, cümlenin yapısını, okunuşunu, anlamını ve duygusunu belirlemek için kullanılan işaretlerdir. Noktalama işaretleri, cümlelerin okunmasını ve anlamlandırılmasını kolaylaştırır.

https://www.youtube.com/watch?v=IeEnkonMbak

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Sade noktalama işaretleri: Cümlenin sonuna konulan nokta, soru işareti ve ünlem işaretidir.
  • Nokta (.): Cümlenin sonuna konur.
  • Soru işareti (?): Soru cümlelerinin sonuna konur.
  • Ünlem işareti (!): Sevinme, heyecan, korku, öfke gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna konur.
 • Karmaşık noktalama işaretleri: Cümlenin içinde kullanılan virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, parantez, kısa çizgi ve tırnak işaretidir.
  • Virgül (,): Cümlede sıralı cümleleri, eş görevli kelime ve kelime gruplarını, yardımcı eylemleri, bağlaçları ve zarf tümleçlerini ayırmak için kullanılır.
  • Noktalı virgül (;): Cümlede benzer düşünceleri ayırmak için kullanılır.
  • İki nokta (:): Cümlede açıklama, örneklendirme veya açıklamak için kullanılan cümlelerin sonuna konur.
  • Üç nokta (…): Cümlede eksik bırakılan, tamamlanmamış ya da kesin olmayan cümlelerin sonuna konur.
  • Parantez ( ): Cümlede açıklama, yorum, dipnot veya ek bilgi vermek için kullanılan cümlelerin içine konur.
  • Kısa çizgi (-): Cümlede kelimeleri birleştirmek, kelimelerin bölünmesini sağlamak veya eklerin yazımını kolaylaştırmak için kullanılır.
  • Tırnak işareti (“ ”): Cümlede özel adları, şiir, şarkı, atasözü, deyim, yabancı kelimeleri ve konuşmaları belirtmek için kullanılır.

Noktalama işaretleri, doğru ve yerinde kullanıldığında, anlatımımızı daha etkili hale getirir.