6. Sınıf Türkçe: Edat Bağlaç Ünlem

Edat, Bağlaç, Ünlem

https://www.youtube.com/watch?v=sH4AVpPAYA8

Edat

Edat, kendi başına anlam ifade etmeyen, ancak başka kelimelerle birlikte anlam kazanan sözcüklerdir. Edatların temel işlevi, kelimeleri veya kelime gruplarını birbirine bağlamaktır.

Edatların görevleri,

 • İki kelime veya kelime grubunu birbirine bağlamak,
 • Cümlede anlam ilgisi kurmak,
 • Cümlenin akışkanlığını sağlamak,
 • Cümlenin anlamına katkıda bulunmak şeklinde sıralanabilir.

Edatlara örnekler

 • İle, için, de, da, gibi, göre, rağmen, karşı, üzere, dolayı, hakkında, bakiye, ait

Bağlaç

**Bağlaç, **kendi başına anlam ifade etmeyen, ancak cümleleri veya cümle parçalarını birbirine bağlayan sözcüklerdir. Bağlaçlar, cümleleri anlam bakımından birbirine bağlar.

Bağlaçların görevleri

 • Cümleleri veya cümle parçalarını birbirine bağlamak,
 • Cümlede anlam ilgisi kurmak,
 • Cümlenin akışkanlığını sağlamak,
 • Cümlenin anlamına katkıda bulunmak şeklinde sıralanabilir.

Bağlaçlara örnekler

 • Ve, veya, ya da, ama, ancak, fakat, oysa, çünkü, ki, de, da, hem, hem de, ne, ne kadar, öyleyse, o halde, öyle ki

Ünlem

**Ünlem, **canlı ve cansız varlıkların, olayların, duyguların, düşüncelerin, durumların, şaşkınlık, korku, sevinç, acı gibi çeşitli duyguları ifade eden sözcük veya sözcük gruplarıdır. Ünlemler, cümle içinde ünlem işaretiyle ( ! ) gösterilir.

Ünlemlere örnekler

 • Ah!, of!, oh!, vay!, vah!, hey!, hop!, oha!, oh!, süper!, harika!, ne güzel!, ne mutlu!

Edat, Bağlaç, Ünlem Ünitesinin Amaçları

 • Öğrencilerin edatları, bağlaçları ve ünlemleri tanımasını ve ayırt etmesini sağlamak
 • Öğrencilerin edatları, bağlaçları ve ünlemleri doğru ve yerinde kullanmasını sağlamak
 • Öğrencilerin edatları, bağlaçları ve ünlemleri kullanarak etkili bir şekilde anlatım geliştirmesini sağlamak