6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ülkemizin Beşeri Coğrafyası

Ülkemizin Beşeri Coğrafyası
6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Ülkemizin Beşeri Coğrafyası” ünitesi, Türkiye’nin beşeri özelliklerini ve bu özelliklerin Türkiye’ye olan etkilerini konu edinmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=dVPeJgPfryM

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri

Türkiye’nin başlıca beşeri özellikleri şunlardır:

 • Nüfus: Türkiye’nin nüfusu 84 milyondur. Türkiye’nin nüfusu hızla artmaktadır.
 • Nüfus Dağılımı: Türkiye’nin nüfusu, ülkenin ovalık ve plato bölgelerinde daha yoğundur.
 • Yaş ve Cinsiyet Dağılımı: Türkiye’de nüfusun yaş ortalaması 32’dir. Türkiye’de kadın nüfusunun oranı, erkek nüfusunun oranına göre daha fazladır.
 • Eğitim Durumu: Türkiye’de okuma yazma oranı, 15 yaş ve üstü nüfusta %98’dir.
 • İşsizlik: Türkiye’de işsizlik oranı, 15 yaş ve üstü nüfusta %11’dir.
 • Sağlık Durumu: Türkiye’de ortalama yaşam süresi, 78 yıldır.
 • Din ve Dil: Türkiye’de nüfusun %99’u Müslümandır. Türkiye’nin resmi dili Türkçedir.
 • Kültürel Özellikler: Türkiye, zengin bir kültüre sahiptir. Türkiye’de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye’nin Beşeri Özelliklerinin Türkiye’ye Olan Etkileri

Türkiye’nin beşeri özellikleri, ülkenin birçok yönden önemli etkilere sahiptir. Türkiye’nin beşeri özellikleri, aşağıdaki yönlerden önemlidir:

 • Ekonomi: Türkiye’nin nüfusunun artması, ülkenin ekonomisine olumlu etki etmektedir. Türkiye’de işgücü artışı yaşanmaktadır.
 • Sosyal Hayat: Türkiye’nin nüfusunun genç olması, ülkenin sosyal hayatına olumlu etki etmektedir. Türkiye’de genç nüfus, ülkenin dinamik yapısını desteklemektedir.
 • Kültürel Zenginlik: Türkiye’nin zengin kültürü, ülkenin turizm potansiyelini artırmaktadır. Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaktadır.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Ülkemizin Beşeri Coğrafyası” Ünitesi ile Öğrenciler Neler Öğrenir?

 • Türkiye’nin beşeri özelliklerini
 • Türkiye’nin beşeri özelliklerinin Türkiye’ye olan etkilerini

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Ülkemizin Beşeri Coğrafyası” ünitesi, öğrencilerin Türkiye’nin beşeri özelliklerini ve bu özelliklerin Türkiye’ye olan etkilerini anlamalarına yardımcı olur.