6. Sınıf Matematik: Veri Analizi

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Veri Analizi” ünitesinde, veri analizi ve veri analizinde kullanılan araçlar ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=x0cslsBk8Ko

Veri Analizi

Verileri anlamlı bir şekilde yorumlamak ve karşılaştırmak için yapılan işlemlere veri analizi denir.

Veri Analizinde Kullanılan Araçlar

 • Tablo: Verileri tablo halinde düzenleyerek, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Grafikler: Verileri görsel olarak ifade ederek, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Diyagramlar: Verileri karmaşık bir şekilde ifade ederek, verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Veri Analizinde Kullanılan Teknikler

 • Ortalama: Verilerin dağılımını gösteren bir ölçüdür.
 • Medyan: Verilerin sıralandığında tam ortada kalan sayıdır.
 • Mod: Verilerin en çok tekrar eden sayısıdır.
 • Çeşitlilik: Verilerin birbirine ne kadar benzediğini veya farklı olduğunu gösteren bir ölçüdür.
 • Yığılma: Verilerin bir arada toplanmasını gösteren bir ölçüdür.

Veri Analizi Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Veri analizi
 • Veri analizinde kullanılan araçlar
 • Veri analizinde kullanılan teknikler

Veri Analizi Ünitesinin Önemi

Veri analizi, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Veri analizi, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel kavramlardır. Veri analizi kavramlarını iyi bir şekilde bilmek, matematik dersinde daha başarılı olmaktadır.

Veri Analizi Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Veri analizi, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Proje yöntemi
 • Problem çözme yöntemi

Veri Analizi Ünitesinin Değerlendirilmesi

Veri analizi, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Veri Analizi Ünitesinin Örnekleri

 • Bir sınıftaki öğrencilerin boylarının ortalamasını bularak, öğrencilerin boylarının dağılımını inceleyebiliriz.
 • Bir okulda öğrencilerin en sevdiği meyveyi öğrenmek için yapılan anketin sonuçlarını, bir histogram kullanarak görsel olarak ifade edebiliriz.
 • Bir maddenin erime noktasını bulmak için yapılan deneyin sonuçlarını, bir grafik kullanarak daha kolay karşılaştırabiliriz.

Veri Analizi Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Veri analizi, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel kavramlardır.
 • Veri analizi, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmek için de kullanılır.
 • Veri analizi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Veri Analizi Ünitesinin Kapsamında Yer Alan Konuların Öğrenme Amaçları

 • Öğrenciler, veri analizinin ne olduğunu ve önemini kavrar.
 • Öğrenciler, veri analizinde kullanılan araçları ve teknikleri tanır.
 • Öğrenciler, veri analizini kullanarak verileri anlamlı bir şekilde yorumlar.
 • Öğrenciler, veri analizini kullanarak verileri karşılaştırır.
 • Öğrenciler, veri analizini kullanarak verilerden çıkarımlarda bulunur.