6. Sınıf Matematik: Oran

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Oran” ünitesinde, oran ve oranlarla ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Oran

İki niceliğin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilen sayılara oran denir.

Örnek:

 • Bir sınıftaki öğrencilerin 2/3’ü kızdır.
 • Bir arabanın 1/5’i yakıt deposudur.
 • Bir kitabın 2/3’ü boş sayfadır.

Oranlarda Temel Kavramlar

 • Ölçüt: Karşılaştırılan niceliklerden birini gösteren sayıya ölçüt denir.
 • Başka: Karşılaştırılan niceliklerden diğerini gösteren sayıya başka denir.
 • Oran: Ölçüt ve başka sayılarının birbirleriyle çarpımı ile elde edilen sayıya oran denir.

Oranların Yazılışı

Oranlar, genellikle “a:b” şeklinde yazılır. Burada a ölçütü, b ise başkayı gösterir.

Oranların Okunması

Oranlar, “a’nın b’ye oranı” şeklinde okunur.

Oranlarla Problem Çözme

Oranlarla problem çözmek, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmemize yardımcı olur. Oranlarla problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.

Oran Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Oran
 • Oranlarda temel kavramlar
 • Oranların yazılması ve okunması
 • Oranlarla problem çözme

Oran Ünitesinin Önemi

Oran, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Oran kavramını iyi bir şekilde bilmek, matematiksel problemleri çözmemize yardımcı olur.

Oran Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Oran, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Oran Ünitesinin Değerlendirilmesi

Oran, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Oran Ünitesinin Örnekleri

 • Bir sınıftaki öğrencilerin 2/3’ü kız ise, sınıfta 10 kız öğrenci varsa, toplam öğrenci sayısı kaçtır?

Bu problemde, problemi anlamak için 2/3’ün ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 2/3, bir bütünün 2’de 3’ü anlamına gelir. Bu nedenle, sınıfta 10 kız öğrenci varsa, sınıfta toplam 15 öğrenci vardır.

 • Bir arabanın 1/5’i yakıt deposudur. Bu arabanın yakıt deposu 10 litre ise, arabanın toplam hacmi kaç litredir?

Bu problemde, problemi anlamak için 1/5’in ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 1/5, bir bütünün 1’de 5’i anlamına gelir. Bu nedenle, arabanın yakıt deposu 10 litre ise, arabanın toplam hacmi 50 litredir.

 • Bir kitabın 2/3’ü boş sayfadır. Bu kitabın boş sayfa sayısı 40 ise, kitabın toplam sayfa sayısı kaç sayfadır?

Bu problemde, problemi anlamak için 2/3’ün ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 2/3, bir bütünün 2’de 3’ü anlamına gelir. Bu nedenle, kitabın boş sayfa sayısı 40 ise, kitabın toplam sayfa sayısı 60 sayfadır.

Oran Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Oran, iki niceliğin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilen bir sayısal değerdir.
 • Oranlar, genellikle “a:b” şeklinde yazılır.
 • Oranlar, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar.
 • Oranlarla problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.