6. Sınıf Matematik: Ondalık Gösterim

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Ondalık Gösterim” ünitesinde, ondalık sayılar ve ondalık sayılarla işlemler öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=TlYwiRPyvJk

Ondalık Gösterim

Tam sayıları, ondalık kesirlerle gösterebiliriz. Ondalık kesirler, virgül kullanarak tam sayı ve kesir kısmını ayırdığımız sayılardır.

Ondalık Gösterimde Temel Kavramlar

 • Virgül: Ondalık kesirleri birbirinden ayırmak için kullanılan işarettir.
 • Tam Sayı Kısmı: Virgülün solunda kalan sayıya tam sayı kısmı denir.
 • Kesir Kısmı: Virgülün sağında kalan sayıya kesir kısmı denir.
 • Ondalık Sayı: Virgül kullanarak tam sayı ve kesir kısmını ayırdığımız sayılara ondalık sayı denir.

Ondalık Sayıların Yazımı

Ondalık sayılar, virgül kullanarak tam sayı ve kesir kısmını ayırarak yazılır. Tam sayı kısmı, virgülden önce yazılır. Kesir kısmı, virgülden sonra yazılır.

Ondalık Sayıların Okunması

Ondalık sayılar, tam sayı kısmı ve kesir kısmı okunarak okunur. Tam sayı kısmı, tam sayı olarak okunur. Kesir kısmı, paydası 10’un katı olan kesirlerde, paydadaki sayı okunur. Paydası 10’un katı olmayan kesirlerde, paydadaki sayı okunurken “binde” kelimesi eklenir.

Ondalık Sayılarla İşlemler

Ondalık sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir. Ondalık sayılarla işlemler yaparken, virgülleri aynı noktada tutarak işlem yapılır.

Ondalık Sayılarla Problem Çözme

Ondalık sayılarla problem çözmek, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmemize yardımcı olur. Ondalık sayılarla problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.

Ondalık Gösterim Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Ondalık gösterim
 • Ondalık sayıların okunması ve yazılması
 • Ondalık sayılarla işlemler
 • Ondalık sayılarla problem çözme

Ondalık Gösterim Ünitesinin Önemi

Ondalık gösterim, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Ondalık gösterimi iyi bir şekilde bilmek, matematiksel problemleri çözmemize yardımcı olur.

Ondalık Gösterim Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Ondalık gösterim, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Ondalık Gösterim Ünitesinin Değerlendirilmesi

Ondalık gösterim, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Ondalık Gösterim Ünitesinin Örnekleri

 • 12,3 + 4,5 = 16,8
 • 12,3 – 4,5 = 7,8
 • 12,3 x 4,5 = 55,35
 • 12,3 / 4,5 = 2,7

Ondalık Gösterim Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Ondalık sayılar, tam sayılardan daha hassas ölçümler yapmamızı sağlar.
 • Ondalık sayılar, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar.
 • Ondalık sayılarla işlemler yaparken, virgülleri aynı noktada tutarak işlem yapılır.
 • Ondalık sayılarla problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.