6. Sınıf Matematik: Geometrik Cisimler

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Geometrik Cisimler” ünitesinde, geometrik cisimlerin tanımları, elemanları, özellikleri ve aralarındaki ilişkiler ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4_aU0IWmE

Geometrik Cisim

Üç boyutlu bir alanı dolduran şekillere geometrik cisim denir.

Geometrik Cisimlerin Elemanları

 • Yüzey: Geometrik cisimlerin dış yüzeyini oluşturan düzlemlere yüzey denir.
 • Köşe: Geometrik cisimleri oluşturan doğru parçalarının birleştiği noktalara köşe denir.
 • Kenar: Geometrik cisimleri oluşturan doğru parçalarına kenar denir.
 • Taban: Geometrik cisimlerin en üstteki veya en alttaki yüzeyine taban denir.
 • Yükseklik: Tabanı ile kesişen ve cismin içine doğru uzayan doğru parçasına yükseklik denir.

Geometrik Cisimlerin Türleri

 • Piramit: Bir taban ve bu tabana dik olarak uzanan yan yüzlerden oluşan geometrik cisimlere piramit denir.
 • Prizma: İki eş ve paralel taban ile bu tabanlara dik olarak uzanan yan yüzlerden oluşan geometrik cisimlere prizma denir.
 • Küp: Tüm kenarları birbirine eşit olan altıgen bir prizmaya küp denir.
 • Küre: Tüm noktaları aynı uzaklıkta olan bir merkeze sahip olan geometrik cisimlere küre denir.

Geometrik Cisimler Arasındaki İlişkiler

 • Taban ve yükseklik: Bir prizmanın hacmi, tabanın alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
 • Kenar ve köşe sayısı: Bir prizma, tabanının kenar sayısı kadar kenara ve tabanının köşe sayısı kadar köşeye sahiptir.
 • Küpün hacmi: Küpün hacmi, kenarı ile küpün hacminin çarpımına eşittir.
 • Kürenin hacmi: Kürenin hacmi, yarıçapının küpünün 4/3’üne eşittir.

Geometrik Cisimler Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Geometrik cisim
 • Geometrik cisimlerin elemanları
 • Geometrik cisimlerin türleri
 • Geometrik cisimler arasındaki ilişkiler

Geometrik Cisimler Ünitesinin Önemi

Geometrik cisimler, geometrinin temel şekillerinden biridir. Geometrik cisimlerin özelliklerini bilmek, geometrinin diğer konularını da daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Geometrik Cisimler Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Geometrik cisimler, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Modelleme yöntemi

Geometrik Cisimler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Geometrik cisimler, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Geometrik Cisimler Ünitesinin Örnekleri

 • Bir küpün hacmi 27 cm³ ise, kenarı 3 cm’dir.
 • Bir dikdörtgen prizmanın hacmi 30 cm³ ise, tabanının alanı 15 cm² ve yüksekliği 2 cm’dir.
 • Bir piramit, tabanı bir kare ve yüksekliği 10 cm ise, hacmi 100 cm³’tür.
 • Bir kürenin hacmi 100 cm³ ise, yarıçapı 5 cm’dir.

Geometrik Cisimler Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Geometrik cisim, üç boyutlu bir alanı dolduran şekillerdir.
 • Geometrik cisimlerin elemanları, yüzey, kenar, köşe, taban ve yüksekliktir.
 • Geometrik cisimlerin türleri, piramit, prizma, küp ve küredir.
 • Geometrik cisimler arasındaki ilişkiler, taban ve yükseklik, kenar ve köşe sayısı, küpün hacmi ve kürenin hacmidir.