6. Sınıf Matematik: Çember

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Çember” ünitesinde, çemberin tanımı, çemberin elemanları, çemberin çevresi ve çemberin alanı ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Çember

Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu eğriye çember denir.

Çemberin Elemanları

 • Merkez: Çemberin tüm noktalarından eşit uzaklıktaki noktaya merkez denir.
 • Taban: Çemberin merkezinden geçen ve çembere ait her iki noktasını birleştiren doğru parçasına tabandır.
 • Yarıçap: Merkez ile taban arasında kalan doğru parçasına yarıçap denir.
 • Çap: Çemberin iki noktasını birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına çap denir.
 • Kesişim noktası: Çemberin bir doğruyu iki noktada kestiği noktaya kesişim noktası denir.
 • Daire: Bir çemberin çevresini çevreleyen düzlem parçasına daire denir.

Çemberin Çevresi

Çemberin çevresi, çemberin tabanı ile çapının çarpımı ile bulunur.

Çemberin Alanı

Çemberin alanı, π değerinin yarıçapın karesi ile çarpımı ile bulunur.

π Değeri

π, dairenin çevresinin çapına oranı olan bir sayıdır. π değeri yaklaşık olarak 3,14’tür.

Çember Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Çember
 • Çemberin elemanları
 • Çemberin çevresi
 • Çemberin alanı
 • π değeri

Çember Ünitesinin Önemi

Çember, geometrinin temel şekillerinden biridir. Çemberin özelliklerini bilmek, geometrinin diğer konularını da daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Çember Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Çember, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Modelleme yöntemi

Çember Ünitesinin Değerlendirilmesi

Çember, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Çember Ünitesinin Örnekleri

 • Bir çemberin çevresi 20 cm ise, çapı 10 cm’dir.
 • Bir çemberin alanı 125 cm² ise, yarıçapı 5 cm’dir.
 • Bir çemberin çevresi π çarpı yarıçapın karesi ile bulunur.

Çember Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Çember, bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu eğridir.
 • Çemberin çevresi, çapının iki katına eşittir.
 • Çemberin alanı, yarıçapın karesi ile π değerinin çarpımına eşittir.
 • π değeri, dairenin çevresinin çapına oranı olan bir sayıdır.