6. Sınıf Matematik: Cebirsel İfadeler

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Cebirsel İfadeler” ünitesinde, cebirsel ifadeler ve cebirsel ifadelerle ilgili kavramlar öğretilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=Cl-mecc0p9I

Cebirsel İfade

Bir veya daha fazla bilinmeyenden ve bilinmeyenlerin katsayılarından oluşan ifadelere cebirsel ifade denir.

Cebirsel İfadelerde Temel Kavramlar

 • Bilinmeyen: Bir cebirsel ifadede, değerini henüz bilmediğimiz değişkenlere bilinmeyen denir.
 • Katsayı: Bir cebirsel ifadede, bilinmeyenin yanındaki sayıya katsayı denir.
 • Terim: Bir cebirsel ifadede, bir bilinmeyen ve bir katsayının çarpımına terim denir.
 • Monom: Bir terimden oluşan cebirsel ifadelere monom denir.
 • Binomial: İki terimden oluşan cebirsel ifadelere binomial denir.
 • Trinomial: Üç terimden oluşan cebirsel ifadelere trinomial denir.

Cebirsel İfadelerin Yazılışı

Cebirsel ifadeler, genellikle bilinmeyenler ve katsayılar arasında bir virgül kullanarak yazılır.

Cebirsel İfadelerin Okunması

Cebirsel ifadeler, bilinmeyenlerin ve katsayıların okunmasıyla okunur.

Cebirsel İfadelerle Problem Çözme

Cebirsel ifadelerle problem çözmek, günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmemize yardımcı olur. Cebirsel ifadelerle problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.

Cebirsel İfadeler Ünitesinin Kapsamında Öğretilenler

 • Cebirsel ifade
 • Cebirsel ifadelerde temel kavramlar
 • Cebirsel ifadelerin yazılması ve okunması
 • Cebirsel ifadelerle problem çözme

Cebirsel İfadeler Ünitesinin Önemi

Cebirsel ifadeler, matematikte önemli bir yer tutmaktadır. Cebirsel ifadeler, matematiksel problemleri çözmek için gerekli olan temel kavramlardır. Cebirsel ifadeler kavramlarını iyi bir şekilde bilmek, matematik dersinde daha başarılı olmaktadır.

Cebirsel İfadeler Ünitesinin Öğretim Yöntemleri

Cebirsel ifadeler, öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde öğretilmelidir. Bu amaçla, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Anlatım yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması yöntemi

Cebirsel İfadeler Ünitesinin Değerlendirilmesi

Cebirsel ifadeler, öğrencilerin kavrayışını ölçmek için aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 • Çoktan seçmeli testler
 • Kısa cevaplı testler
 • Açık uçlu testler
 • Projeler
 • Problem çözme etkinlikleri

Cebirsel İfadeler Ünitesinin Örnekleri

 • x + 2: Bir bilinmeyen ve bir katsayıda oluşan monom.
 • 2x + 3: İki bilinmeyen ve iki katsayıda oluşan binomial.
 • x^2 + 2x + 3: Üç bilinmeyen ve üç katsayıda oluşan trinomial.

Cebirsel İfadeler Ünitesinin ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Cebirsel ifadeler, bir veya daha fazla bilinmeyenden ve bilinmeyenlerin katsayılarından oluşan ifadelerdir.
 • Cebirsel ifadeler, genellikle bilinmeyenler ve katsayılar arasında bir virgül kullanarak yazılır.
 • Cebirsel ifadeler, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar.
 • Cebirsel ifadelerle problem çözerken, problemi anlamak ve ardından çözüm yolunu belirlemek gerekir.