6. Sınıf Matematik: Açılar

6.sınıf matematik dersinde işlenen “Açılar” ünitesinde, açılar ve açılar ile ilgili kavramlar öğretilmektedir.

Açı

İki doğrunun bir noktada kesişmesi ile oluşan iki ışına açı denir.

Açıların Çeşitleri

 • Dar Açı: 0° < A < 90°
 • Dik Açı: A = 90°
 • Geniş Açı: 90° < A < 180°
 • Doğru Açı: A = 180°
 • Geniş Doğru Açı: 180° < A < 360°

Açıların Ölçülmesi

Açılar, açıölçer ile ölçülür. Açıölçerin bir yüzü, 0° ile 180° arasında derece olarak bölünmüştür.

Açıların Birbiriyle İlişkileri

 • Eş Açılar: Ölçüleri birbirine eşit olan açılar eş açılar olarak adlandırılır.
 • Karşılıklı Açılar: Bir doğrunun iki ucundan geçen iki dik kesen doğrunun oluşturduğu açılar karşılıklı açılar olarak adlandırılır. Karşılıklı açılar birbirine eşittir.
 • Nötr Açılar: Birbirine komşu olan iki eş açının oluşturduğu açıya nötr açı denir. Nötr açının ölçüsü 180°’dir.
 • Dik Açılar: Birbirine komşu olan iki dar açının oluşturduğu açıya dik açı denir. Dik açının ölçüsü 90°’dir.
 • Bütün Açılar: Bir doğrunun iki ucundan geçen iki doğrunun oluşturduğu açılar bütün açılar olarak adlandırılır. Bütün açıların ölçüsü 180°’dir.
 • Sıralı Açılar: Bir doğru üzerinde birbirini takip eden iki açıya sıralı açılar denir. Sıralı açılar toplamı 180°’dir.

Açı Problemleri

Açılar ile ilgili problemler, açıların ölçülerini kullanarak çözülür. Açılar ile ilgili problemleri çözerken, aşağıdaki adımları takip etmek gerekir:

 1. Problemi dikkatlice okuyun.
 2. Problemde verilenleri ve istenilenleri belirleyin.
 3. Problemde verilenleri kullanarak, istenilenleri elde etmek için bir yol haritası oluşturun.
 4. Yol haritasını takip ederek, istenilenleri elde edin.
 5. Sonuca varın ve sonucu kontrol edin.

Açılar Ünitesinin Önemi

Açılar, geometrinin temel kavramlarından biridir. Açılar ile ilgili kavramları iyi bir şekilde bilmek, geometrinin diğer konularını da daha iyi anlamamıza yardımcı olur.