6. Sınıf Fen Bilimleri: Yoğunluk

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Yoğunluk

Yoğunluk

Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Yoğunluk, maddenin ayırt edici bir özelliğidir.

Yoğunluk Formülü

Yoğunluk, kütlenin hacme bölünmesi ile bulunur.

Yoğunluk = Kütle / Hacim

Yoğunluk Birimi

Yoğunluk birimi, kilogram bölü metre küp (kg/m³)’tür.

Yoğunluk Değerlerine Göre Maddeler

Maddelerin yoğunlukları, maddenin türüne ve durumuna bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir.

Madde Katı Sıvı Gaz
Altın 19,32 19,32
Su 1 1 0,0012
Tahta 0,5-0,9 0,9 0,001
Hava 1,2 0,0001

 

Yoğunluk ile İlgili Bazı Olaylar

  • Bir cisim, yoğunluk farkından dolayı suda batar veya yüzer. Örneğin, tahta, sudan daha az yoğun olduğu için suda yüzer. Altın ise, sudan daha yoğun olduğu için suda batar.
  • Bir maddenin hacmi değişirse, yoğunluğu da değişir. Örneğin, bir buz küpü ısıtıldığında erir ve hacmi artar. Buz küpünün erimesiyle birlikte yoğunluğu da azalır.
  • Bir maddenin ağırlığı, yoğunluğuna ve hacmine bağlıdır. Örneğin, bir altın küpü ile bir tahta küpünün kütlesi aynı olsa bile, altın küpünün ağırlığı daha fazladır. Çünkü altın küpünün yoğunluğu, tahta küpünün yoğunluğundan daha fazladır.

Yoğunluğun Sağladığı Faydalar

  • Yoğunluk, maddelerin ayırt edici bir özelliği olduğu için, maddelerin belirlenmesinde kullanılır.
  • Yoğunluk, maddelerin kullanılacağı yerlere uygunluğunu belirlemede kullanılır. Örneğin, bir gemi yapımında kullanılacak madde, sudan daha yoğun olmalıdır.
  • Yoğunluk, maddelerin işlenmesi ve taşınmasında kullanılır. Örneğin, bir madenin çıkarılması ve taşınmasında, madenin yoğunluğu dikkate alınır.