6. Sınıf Fen Bilimleri: Sabit Süratli Hareket

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Sabit Süratli Hareket

Sabit Süratli Hareket

Bir cismin hareketi sırasında hızı sabit ise, bu harekete sabit süratli hareket denir. Sabit süratli harekette, cisim eşit zaman aralıklarında eşit yol alır.

Sabit Süratli Hareketin Özellikleri

  • Sabit süratli harekette, cismin hızı sabit kalır.
  • Sabit süratli harekette, cisim eşit zaman aralıklarında eşit yol alır.
  • Sabit süratli harekette, cisim ivmesiz hareket eder.

Sabit Süratli Hareketin Hesaplanması

Sabit süratli harekette, cismin hızı ve almış olduğu yol ile hareket süresi arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

s = x / t

s: Hız (m/s) x: Yol (m) t: Süre (s)

Sabit Süratli Harekete Örnekler

  • Bir arabanın düz yolda sabit hızla ilerlemesi
  • Bir bisikletçinin düz yolda sabit hızla ilerlemesi
  • Bir topu sabit hızla fırlatmak

Sabit Süratli Hareketin Sağladığı Faydalar

  • Sabit süratli hareket, araçlarda yakıt tasarrufu sağlar.
  • Sabit süratli hareket, üretimde hata oranını azaltır.
  • Sabit süratli hareket, trafik güvenliğini artırır.