6. Sınıf Fen Bilimleri: Madde ve Isı

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi
Madde ve Isı

Madde ve Isı

Madde, evrendeki her şeyin yapısını oluşturan temel parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklar, sürekli hareket halindedir. Maddelerin hareketleri, sıcaklıkları ile doğrudan ilişkilidir.

Isı, maddenin taneciklerinin hareket enerjisidir. Isı alan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket eder. Isı veren maddenin tanecikleri ise daha yavaş hareket eder.

Isı, bir maddeden diğerine ısı iletmesi, konveksiyon ve radyasyon yoluyla aktarılabilir.

Isı iletmesi, katılarda katıdan katıya, sıvılarda sıvıdan sıvıya, gazlarda gazdan gazya doğru gerçekleşir. Isı iletmesi, katılarda daha yavaş, sıvılarda daha hızlı, gazlarda ise en hızlı gerçekleşir.

Konveksiyon, sıvılarda ve gazlarda gerçekleşir. Sıcak sıvı molekülleri daha fazla hareket ettiğinden, daha az yoğunlaşır ve yükselir. Soğuk sıvı molekülleri ise daha az hareket ettiğinden, daha yoğunlaşır ve alçalır. Bu şekilde, sıvıdaki veya gazdaki sıcaklık dağılımı sağlanır.

Radyasyon, ısıyı yayma şeklidir. Sıcak cisimler, ısıyı dalgalar halinde yayarlar. Bu dalgalar, boşlukta bile ilerleyebilir.

Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri

Isı, maddeler üzerinde çeşitli etkiler yapar. Bu etkilerden bazıları şunlardır:

 • Isı alan maddenin hacmi artabilir.
 • Isı alan maddenin şekli değişebilir.
 • Isı alan maddenin yoğunluğu azalabilir.
 • Isı alan maddenin taneciklerinin hareketi artabilir.
 • Isı veren maddenin hacmi azalabilir.
 • Isı veren maddenin şekli değişebilir.
 • Isı veren maddenin yoğunluğu artabilir.
 • Isı veren maddenin taneciklerinin hareketi azalabilir.

Isının Kullanım Alanları

Isı, günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılır. Bu alanların bazıları şunlardır:

 • Yemek pişirmek için
 • Isıtma ve soğutma için
 • Elektrik üretmek için
 • Metalleri eritmek için
 • Malzemeleri şekillendirmek için
 • Maddelerin özelliklerini incelemek için