6. Sınıf Din: Temel Değerlerimiz

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi “Temel Değerlerimiz” ünitesinde, temel değerlerin tanımı, temel değerlerin önemi, temel değerlerin çeşitleri ve temel değerlerin korunması ile ilgili bilgiler öğrenilir.

https://www.youtube.com/watch?v=fDD7l9ibHSE

Temel Değerler

Bir toplumu oluşturan bireylerin sahip olduğu, ortaklaşa yaşadıkları, benimsedikleri ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıkları değerlere temel değerler denir.

Temel Değerlerin Önemi

Temel değerler, bir toplumu ayakta tutan, toplumu oluşturan bireyleri birbirine bağlayan, toplumun mutlu ve huzurlu olmasını sağlayan en önemli unsurlardır. Temel değerler, toplumda birlik ve beraberliği sağlar, toplumsal huzur ve düzeni korur, toplumun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur.

Temel Değerlerin Çeşitleri

Temel değerler, toplumun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, temel değerler arasında bazı ortak değerler vardır. Bu değerlerden bazıları şunlardır:

 • Adalet: Adalet, herkesin hakkını alması ve haksızlığa uğramaması durumudur. Adalet, temel değerlerin en önemlisidir.
 • Barış: Barış, insanların birbirleriyle uyum içinde, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaları durumudur.
 • Çevre bilinci: Çevre bilinci, çevreyi koruma bilincidir. Çevre bilinci, doğal kaynakların korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
 • Demokrasi: Demokrasi, halkın egemenliğidir. Demokrasi, insanların kendi kendilerini yönetmesidir.
 • Eşitlik: Eşitlik, herkesin kanun önünde eşit olması durumudur. Eşitlik, insanların ayrımcılığa uğramamasını sağlar.
 • Hoşgörü: Hoşgörü, farklı düşüncelere ve yaşam tarzlarına saygı duyma durumudur. Hoşgörü, toplumsal barışı ve huzuru sağlar.
 • Kültürel miras: Kültürel miras, geçmişten günümüze kadar gelen ve gelecek nesillere aktarılması gereken maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Kültürel miras, bir milletin kimliğini oluşturur.
 • Özgürlük: Özgürlük, kendi kararlarını verme ve kendi hayatını kendi istediği şekilde yaşama hakkıdır. Özgürlük, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlar.
 • Sağlıklı yaşam: Sağlıklı yaşam, bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yaşama durumudur. Sağlıklı yaşam, insanların yaşam kalitesini artırır.
 • Saygı: Saygı, başkalarına değer verme ve önem verme durumudur. Saygı, toplumsal barışı ve huzuru sağlar.
 • Sorumluluk: Sorumluluk, kendi davranışlarından ve eylemlerinden hesap verme durumudur. Sorumluluk, insanların güvenilir ve güvenilir olmasını sağlar.
 • Toplumsal yardımlaşma: Toplumsal yardımlaşma, insanların birbirlerine yardım etme durumudur. Toplumsal yardımlaşma, toplumsal dayanışmayı sağlar.
 • Vatanseverlik: Vatanseverlik, vatanını seven ve vatanı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan kişidir. Vatanseverlik, bir milletin varlığını ve bağımsızlığını korumasını sağlar.

Temel Değerlerin Korunması

Temel değerlerin korunması, bir toplumun ve milletin geleceğinin korunması demektir. Temel değerleri korumak için, bu değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak gerekir. Temel değerleri korumak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

 • Temel değerlerin önemini bilmek ve bu değerleri benimsemek gerekir.
 • Temel değerlerin korunması için çalışmak gerekir.
 • Temel değerlere sahip insanları takdir etmek ve desteklemek gerekir.
 • Temel değerlere aykırı davranışlardan kaçınmak gerekir.
 • Temel değerleri gelecek nesillere aktarmak gerekir.