6. Sınıf Din: Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı

6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi “Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı” ünitesinde, peygamberlik, peygamberlerin özellikleri, peygamberlerin görevleri, ilahi kitaplar ve ilahi kitapların özellikleri ile ilgili bilgiler öğrenilir.

Peygamberlik

Allah’ın (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek, onları doğruluktan ayıran kötülüklerden uzak tutmak ve en güzel şekilde yaşamalarını sağlamak için gönderdiği elçilere peygamber denir.

Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberlerin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Saf ve temiz bir kalbe sahip olmak,
 • Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamak,
 • Güzel ahlak sahibi olmak,
 • İlim sahibi olmak,
 • İnsanları Allah’a (c.c.) ibadete davet etmek,
 • İnsanları doğru yolu göstermek ve kötülüklerden uzak tutmak,
 • İnsanları birbirleriyle kardeşçe yaşamaları için eğitmek,
 • İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmak.

Peygamberlerin Görevleri

Peygamberlerin başlıca görevleri şunlardır:

 • İnsanları Allah’a (c.c.) inandırıp ibadet etmeleri için davet etmek.
 • İnsanları doğru yolu göstermek ve kötülüklerden uzak tutmak.
 • İnsanları birbirleriyle kardeşçe yaşamaları için eğitmek.
 • İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmak.

İlahi Kitaplar

Peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları insanlara ulaştırmak için ilahi kitaplar yazmışlardır.

İlahi Kitapların Özellikleri

İlahi kitapların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Allah’tan (c.c.) geldiğine dair kesin delilleri vardır.
 • Kutsal kitaplar, doğruluğu ve güzelliği ile insanlığın en değerli hazinelerindendir.
 • Kutsal kitaplar, insanlığın doğru yolu bulması ve mutlu bir hayat yaşaması için yol göstericidir.
 • Kutsal kitaplar, insanların birbirlerini sevmelerine, yardımlaşmalarına ve kardeşlik bilinci ile yaşamalarına katkıda bulunur.

İslam’da İlahi Kitaplar

İslam’da Allah’tan (c.c.) gelen ilahi kitaplar şunlardır:

 • Tevrat: Hz. Musa’ya (a.s.) indirilmiştir.
 • Zebur: Hz. Davud’a (a.s.) indirilmiştir.
 • İncil: Hz. İsa’ya (a.s.) indirilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirdiği son ilahi kitaptır. Kur’an-ı Kerim, insanlığın doğru yolu bulması ve mutlu bir hayat yaşaması için yol göstericidir. Kur’an-ı Kerim, doğruluğu ve güzelliği ile insanlığın en değerli hazinelerindendir.

Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı ile İlgili Notlar

 • Peygamberlik, Allah’ın (c.c.) bir nimetidir.
 • Peygamberler, insanlar için Allah’ın (c.c.) birer elçileridir.
 • İlahi kitaplar, insanlığın en değerli hazineleridir.
 • İslam’da Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır.

Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı ile İlgili Örnekler

 • Hazreti Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) son peygamberidir.
 • Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) insanlığa gönderdiği son ilahi kitaptır.
 • Tevrat, Hazreti Musa’ya (a.s.) indirilmiştir.
 • Zebur, Hazreti Davud’a (a.s.) indirilmiştir.
 • **İncil, Hazreti İsa’ya (a.s.) indirilmiştir