6. Sınıf Din: Hz.Muhammed’in (SAV.) Hayatı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi “Hz.Muhammed’in (SAV.) Hayatı” ünitesinde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamberliği, hicret ve vefatı ile ilgili bilgiler öğrenilir.

https://www.youtube.com/watch?v=H41o2UGroIk

 

Hz. Muhammed’in (SAV.)

Doğumu

Hz. Muhammed (s.a.v.), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine’dir. Babası, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğmasından önce vefat etmiştir. Annesi ise, altı yaşındayken vefat etmiştir.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Çocukluğu

Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukluğunu amcası Ebu Talip’in yanında geçirdi. Ebu Talip, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok sevdi ve ona iyi bir eğitim verdi.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Gençliği

Hz. Muhammed (s.a.v.), gençliğinde çok çalışkan ve dürüst bir insan olarak tanınırdı. Aynı zamanda, çok merhametli ve yardımsever bir insandı.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Peygamberliği

Hz. Muhammed (s.a.v.), 40 yaşındayken Hira Mağarası’ndayken Cebrail (a.s.) tarafından peygamber olarak görevlendirildi. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) emirlerini insanlara tebliğ etmeye başladı.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Hicreti

Mekke’de yaşayan putperestler, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ve onun takipçilerini çok rahatsız ediyorlardı. Bu yüzden, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve onun takipçileri Medine’ye hicret etmek zorunda kaldılar.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Vefatı

Hz. Muhammed (s.a.v.), 632 yılında Medine’de vefat etti. Vefatı, tüm İslam alemini yasa boğdu.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Şahsiyeti

Hz. Muhammed (s.a.v.), çok güzel ahlaklı bir insandı. O, doğru sözlü, dürüst, merhametli, yardımsever ve sabırlı bir insan olarak tanınırdı. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakı, onun peygamberliğini tasdik eden en önemli delillerden biridir.

Hz. Muhammed’in (SAV.) Hizmetleri

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlığa çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  • İnsanları Allah’a (c.c.) inanmaya davet etti.
  • İnsanları doğru yolu göstermeye çalıştı.
  • İnsanları kötülüklerden alıkoydu.
  • İnsanları kardeşlik ve sevgi içinde yaşamaya teşvik etti.
  • İnsanlara adalet ve hakkaniyeti öğretti.
  • İnsanlara bilim ve kültürü yaymaya çalıştı.

Sonuç

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlığın en büyük peygamberidir. Onun hayatı ve hizmetleri, tüm insanlığa örnektir.