5. Sınıf Türkçe: Söz Sanatları

5.Sınıf Türkçe Dersi “Söz Sanatları” Ünitesi Konu Özeti

Söz sanatları, dilin anlamını zenginleştirmek ve ifadeyi güçlendirmek için kullanılan sanatsal araçlardır. Söz sanatları, konuşma ve yazmada kullanılan kelime ve cümlelerin anlamını ve etkisini artırarak, anlatımda daha etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Söz Sanatları” ünitesinde, aşağıdaki söz sanatları incelenir:

 • Benzetme (Teşbih): Benzetme, iki kavram arasında benzerlik kurmak için kullanılan bir söz sanatıdır. Benzetme yapılırken iki kavramdan zayıf olan, güçlü olana benzetilir. Benzetme yapılırken kullanılan edatlar “gibi, kadar, andırmak, sanki, tıpkı” gibi kelimelerdir.
 • Kişileştirme (Teşhis): Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insani özellikler verilmesidir. Kişileştirme yapılırken insan dışındaki varlıklara insan gibi konuşma, düşünme, hareket etme gibi özellikler verilir.
 • Abartma (Mübalağa): Abartma, bir şeyi olduğundan daha çok veya daha az göstermek için yapılan bir söz sanatıdır. Abartma yapılırken, gerçeklikten uzaklaşılarak, bir şeyi olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermek amaçlanır.
 • Karşıtlık (Tezat): Karşıtlık, birbiriyle zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan bir söz sanatıdır. Karşıtlık yapılırken, iki zıt kavramın bir arada kullanılmasıyla, okuyucunun dikkati çekilir ve anlatıma daha fazla anlam kazandırılır.
 • Konuşturma (İntak): Konuşturma, cansız varlıklara, hayvanlara veya nesnelere insan gibi seslenmektir. Konuşturma yapılırken, cansız varlıklara, hayvanlara veya nesnelere hitap ederek, onlarla konuşmak veya onlardan bir şey istemek gibi bir izlenim yaratılır.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Söz Sanatları” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Söz sanatlarını tanır.
 • Söz sanatlarının işlevlerini açıklar.
 • Söz sanatlarını metinlerde tespit eder.
 • Söz sanatlarını kullanarak cümleler yazar.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Söz sanatları ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Söz sanatlarının işlevlerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Söz sanatlarını tespit eden testler çözebilir.
 • Söz sanatlarını kullanarak kendi cümlelerini yazabilir.

Söz sanatları, dilin anlamını zenginleştirmek ve ifadeyi güçlendirmek için kullanılan önemli araçlardır. Bu sanatların bilinmesi ve doğru kullanılması, konuşma ve yazmada daha etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.

İşte 5. sınıf Türkçe dersinde işlenen “Söz Sanatları” ünitesinin konu özeti için bazı önemli noktalar:

 • Söz sanatları, dilin anlamını zenginleştirmek ve ifadeyi güçlendirmek için kullanılan sanatsal araçlardır.
  1. sınıf Türkçe dersinde işlenen söz sanatları şunlardır:
 • Benzetme (Teşbih)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Abartma (Mübalağa)
 • Karşıtlık (Tezat)
 • Konuşturma (İntak)

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Söz Sanatları” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Söz sanatlarını tanır.
 • Söz sanatlarının işlevlerini açıklar.
 • Söz sanatlarını metinlerde tespit eder.
 • Söz sanatlarını kullanarak cümleler yazar.
 • Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:
  • Söz sanatları ile ilgili etkinliklere katılabilir.
  • Söz sanatlarının işlevlerini anlatan metinler okuyabilir.
  • Söz sanatlarını tespit eden testler çözebilir.
  • Söz sanatlarını kullanarak kendi cümlelerini yazabilir.