5. Sınıf Türkçe: Noktalama İşaretleri

5.Sınıf Türkçe Dersi “Noktalama İşaretleri” Ünitesi Konu Özeti

Noktalama işaretleri, yazının anlaşılırlığını ve okunabilirliğini sağlamak için kullanılan işaretlerdir. Noktalama işaretleri, yazıyı daha etkili ve estetik bir hale getirmek için de kullanılır.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Noktalama İşaretleri” ünitesinde, noktalama işaretlerinin özellikleri, noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı öğrenilir.

Noktalama İşaretleri

Türkçede kullanılan noktalama işaretleri şunlardır:

 • Nokta (.)
 • Virgül (,)
 • Noktalı virgül (;)
 • Soru işareti (?)
 • Ünlem işareti (!)
 • Kısa çizgi (-)
 • Tek tırnak (‘)
 • Çift tırnak (“ ”)
 • Kısaltma işareti (.)
 • Üç nokta (…)

Noktalama İşaretleri ve Kullanım Yerleri

Noktalama işaretlerinin kullanım yerleri şunlardır:

 • Nokta (.): Cümlenin sonuna konulur.
 • Virgül (,): Cümledeki eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için kullanılır.
 • Noktalı virgül (;): Cümledeki eş görevli kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır.
 • Soru işareti (?): Soru cümlelerinin sonuna konulur.
 • Ünlem işareti (!): Heyecan, sevinç, korku, şaşkınlık gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna konulur.
 • Kısa çizgi (-): Cümle içinde kesme işaretinin kullanıldığı yerde, kesme işaretinden sonra kullanılır.
 • Tek tırnak (‘): Cümle içinde tırnak içinde yapılan alıntılar için kullanılır.
 • Çift tırnak (“ ”): Cümle içinde özel adlar, takma adlar, şiir, şarkı, kitap, makale gibi eser adları, film, oyun, televizyon programı gibi sanat eserlerinin adları, bilimsel adlar, tarihler, yer adları, sayılar ve kısaltmalar gibi özel isimler için kullanılır.
 • Kısaltma işareti (.): Kısaltmalarda kullanılır.
 • Üç nokta (…): Cümlede eksik bırakılan kelime veya kelime gruplarını belirtmek için kullanılır.

Noktalama İşaretlerinin Doğru Kullanımı

Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, yazının anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırır. Noktalama işaretlerini doğru kullanmak için aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekir:

 • Noktalama işaretleri, yazının anlamını ve yapısını bozmayacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Noktalama işaretleri, yazının okunabilirliğini artıracak şekilde kullanılmalıdır.
 • Noktalama işaretleri, yazının estetik bir görünüme sahip olmasını sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.

5.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Noktalama İşaretleri” ünitesi kapsamında aşağıdaki kazanımlar hedeflenir:

 • Noktalama işaretlerinin özelliklerini tanır.
 • Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri bilir.
 • Noktalama işaretlerinin doğru kullanımını kavrar.

Bu kazanımları edinmek için öğrenciler aşağıdaki etkinliklere katılabilir:

 • Noktalama işaretleri ile ilgili etkinliklere katılabilir.
 • Noktalama işaretlerinin özelliklerini anlatan metinler okuyabilir.
 • Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri tespit eden testler çözebilir.
 • Noktalama işaretlerinin doğru kullanımını anlatan etkinliklere katılabilir.

Noktalama işaretleri, yazının anlaşılırlığını ve okunabilirliğini sağlamak için önemli unsurlardır. Noktalama işaretlerini doğru kullanmak, yazının daha etkili ve estetik bir hale gelmesini sağlar.