5. Sınıf Sosyal: Yeryüzü Şekilleri ve Harita

Yeryüzü Şekilleri ve Harita
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi

 

Yeryüzü Şekilleri ve Harita

Yeryüzü Şekilleri

Yeryüzü, dağlar, ovalar, platolar, göller, denizler, çöller gibi farklı şekillerden oluşur. Yeryüzü şekilleri, dünyanın doğal bir parçasıdır ve insanların yaşamını önemli ölçüde etkiler.

Dağlar

Dağlar, yeryüzünün yükseltilmiş kısımlarıdır. Dağlar, yüksekliklerine, şekillerine ve oluşumlarına göre farklı türlere ayrılır.

Ovalar

Ovalar, yeryüzünün düz ve geniş kısımlarıdır. Ovalar, yükseltilerine ve oluşumlarına göre farklı türlere ayrılır.

Platolar

Platolar, yeryüzünün yükseltilmiş ve düz kısımlarıdır. Platolar, yükseltilerine ve oluşumlarına göre farklı türlere ayrılır.

Göller

Göller, yeryüzünün çukur yerlerinde biriken tatlı su kütleleridir. Göller, oluşumlarına göre farklı türlere ayrılır.

Denizler

Denizler, yeryüzünün tuzlu su kütleleridir. Denizler, derinliklerine ve sıcaklıklarına göre farklı türlere ayrılır.

Çöller

Çöller, yeryüzünün yağmur almayan ve bitki örtüsünden yoksun olan kurak bölgeleridir. Çöller, sıcaklıklarına ve bitki örtüsüne göre farklı türlere ayrılır.

Harita

Harita, yeryüzünün veya bir bölgenin kuşbakışı görünümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzlem üzerinde gösterilmesidir. Haritalar, insanların yeryüzünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Harita Çeşitleri

Haritalar, kullanım amacına göre farklı şekillerde hazırlanır. Haritalar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Fiziki haritalar: Yeryüzünün doğal şekillerini gösteren haritalardır.
 • Siyasi haritalar: Yeryüzünün siyasi bölünüşünü gösteren haritalardır.
 • İdari haritalar: Yeryüzünün idari bölünüşünü gösteren haritalardır.
 • Topoğrafik haritalar: Yeryüzünün topoğrafik özelliklerini gösteren haritalardır.
 • Turizm haritaları: Turizm amaçlı kullanılan haritalardır.
 • Tarihsel haritalar: Bir bölgenin veya ülkenin geçmişteki durumunu gösteren haritalardır.

Haritanın Unsurları

Haritalarda kullanılan unsurlar, haritanın okunmasını ve anlaşılmasını sağlar. Haritalarda kullanılan unsurlar şunlardır:

 • Yön oku: Haritanın yönünü gösterir.
 • Küre: Dünyanın veya bir bölgenin küre şeklindeki görünümünü gösterir.
 • Ölçek: Haritanın gerçekte ne kadar büyütüldüğünü gösterir.
 • İstikametler: Kuzeyi gösteren çizgilerdir.
 • Kılavuz çizgiler: Haritanın kenarlarında bulunan ve haritanın okunmasını kolaylaştıran çizgilerdir.
 • İşaretler: Harita üzerinde yer alan yerlerin veya özelliklerin gösterildiği işaretlerdir.

Harita Kullanımı

Harita, yeryüzünü daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir araçtır. Haritaların kullanımı ile aşağıdakiler yapılabilir:

 • Yeryüzünün şekillerini ve özelliklerini öğrenilebilir.
 • Yer yer arasındaki uzaklıklar ve yönler belirlenebilir.
 • Yer yer arasındaki ulaşım yolları öğrenilebilir.
 • Doğal afetlerin etkilerinin azaltılması için önlemler alınabilir.
 • Turizm faaliyetleri planlanabilir.
 • Tarihsel olayların anlaşılması sağlanabilir.